MIDLERTIDIG STUDIO: Gjengen i 5000 Bergen Radio har denne veka gjort andre etasje i flytenaustet i Våge om til radiostudio. Frå venstre: Preben Fjell, Martine Tangenes, Morten Aarra Hiort, Petter Lavern og Martine Onstad.
MIDLERTIDIG STUDIO: Gjengen i 5000 Bergen Radio har denne veka gjort andre etasje i flytenaustet i Våge om til radiostudio. Frå venstre: Preben Fjell, Martine Tangenes, Morten Aarra Hiort, Petter Lavern og Martine Onstad.

Sender live frå flytenaustet heile veka

Den nye radiokanalen 5000 Bergen Radio har i høve Tysnesfest flytta heile studioet sitt til hjartet av hamna i Våge.
Publisert 10.07.2019 kl. 18.00.

– Me vil prøva å fanga festivalstemninga, og koma i kontakt med folka, fortel Martine Onstad.

Ho er ein del av gjengen i 5000 Bergen Radio, som denne veka har flytta radiostudioet til Våge. I andre etasje i flytenaustet har dei rigga opp utstyret, og vil gjennom heile veka ta pulsen på Tysnesfest-stemninga.


Godt inntrykk av Tysnes

Tysdag morgon var det Martine som hadde morgonsendinga saman med Preben Fjell. Sistnemnte er også kjent som «Prebz» frå youtubeduoen Prebz og Dennis, og er nytilsett i 5000 Bergen Radio. Han har fått eit godt inntrykk av Tysnes allereie.

– Det er nesten så eg kunne ha flytta hit. Det er veldig flott her, og eg liker litt mindre plassar, fortel Preben.

Også kollega Martine skryter av plassen og tysnesingane.

– Folk er veldig imøtekomande, nesten litt utypisk norsk, seier ho.

Det er fire programleiarar på plass som sender kvar dag i festivalveka, og dei har også busett seg på øya denne veka.

– Me har fått lånt eit hus her i Våge med fantastisk utsikt, seier Preben.


Badar kvar dag

Eit av «stunta» radiogjengen gjennomfører medan dei er på Tysnes er å bada i hamna, målet er å «hoppa inn TYSNES». Det er Preben som står for badinga, og han skal dag for dag hoppa i sjøen og bruka kroppen til å laga kvar bokstav i «TYSNES». Måndag var armane strakt ut til sida for å laga ein «T», medan det på tysdag gjaldt å laga ein «Y».

– No er eg ferdig med dei enkle bokstavane, så det er gjerne ein fordel å vera fleire som hoppar for å laga «S» og «N», fortel Preben, som dermed oppmodar lokalbefolkninga til å møta fram og bada saman med han kvar dag klokka 10.30.

Fredag tek han badinga til nye høgder. Då skal Preben nemleg delta på «Ta sjansen».

– Det passar fint for meg som har mild høgdeskrekk, seier han lattermildt.


Ny radiokanal

5000 Bergen Radio er eit relativt ferskt radiokonsept, med hensikt å bevara eit lokalradiotilbod i Bergen og nærområdet. Kanalen hadde oppstart i februar, og sjef Morten Aarra Hiorth fortel kva som er bakgrunnen for den nye kanalen, som i dag er den einaste lokale radiokanalen i Bergen som sender på DAB-nettet.

– Denne kanalen vart til etter at P5 Bergen vart lagt ned ved nyttår. Då tenkte eg at me ikkje kunne leva i den mest framtidsretta byen i Norge utan å ha eigen radiokanal. Me fekk samla gjengen frå P5 Bergen, og starta opp ny kanal, fortel han.

Forutan Martine Onstad og Preben Fjell, er også Petter Lavern, Gunvor Roti Dal og Kjell Sigvart «Kjellemann» Heltorp tilsette som programleiarar i kanalen. Dei to sistnemnde har for tida ferie, og er ikkje med til Tysnes. Derimot er Martine Tangenes inne som sommarvikar, og utgjer den siste delen av programleiarkvartetten som har sendingar frå Våge.

Programleiarane er godt nøgde med å ha flytta studioet til Tysnes.

– Det er veldig deilig å sitja her på kaien og ha sendingar. Det vert nesten som ein ferie samtidig som ein arbeider, seier Martine Onstad.


Festival i fokus

Det er naturleg nok Tysnesfest som gjer at radiokanalen har valt å flytta studioet til Våge, og det vert eit stort fokus på festivalen heile veka. Sjefen sjølv fortel at dei har vorte inspirert av gjengen bak Tysnesfest då dei sjølv tok valet om å flytta sendinga til øya.

– Det er ein unik gjeng med framtidsretta folk som står bak festivalen, og me hadde lyst å gjera akkurat som gutta her, nemleg å tenka nytt og annleis. Radio må også fornya seg, så kvifor ikkje berre gjera dette, fortel Morten, som også kan røpa at dei planlegg å flytta studioet til andre arrangement i Bergens-området denne sommaren, samt at dei ser for seg å koma tilbake til Tysnes neste sommar.

– Allereie etter to dagar, og før sjølve festivalen er i gang, kan eg seia at dette har vore ein suksess, seier han.

Programleiarane har faste sendingar mellom klokka 08.00 og 16.00, og får dermed også tid til sjølv å vera festivalpublikum på kveldstid.

– Eg ser fram til D.D.E. på torsdagskvelden. Eg er glad i allsong, og at det vert ordentleg liv og røre. Matoma på fredagen er også eit høgdepunkt, fortel Martine.

– Vorspielet med Staysman&Lazz og resten av gjengen vert også svært bra, seier Preben, som elles er imponert over breidda i festivalprogrammet, og at det er mykje for alle aldrar.

– Det er veldig gøy at det er så mykje som skjer, seier han.


KOSAR SEG: Martine Onstad og Preben Fjell er godt nøgde med å senda radio frå Våge under Tysnesfest.
KOSAR SEG: Martine Onstad og Preben Fjell er godt nøgde med å senda radio frå Våge under Tysnesfest.
FLYTENAUSTET: Logoen som viser kvar radiokanalen held til, er godt synleg i hamna i Våge.
FLYTENAUSTET: Logoen som viser kvar radiokanalen held til, er godt synleg i hamna i Våge.

Siste saker Gå til framsida

– Veldig skummelt

Hanne Sofie (11) og Milla (9) spelte heilt åleine for ein fullsett kulturkyrkje på den årlege julekonserten til Onarheim Musikklag.

Leiar: Skulesatsing er viktig for lokal optimisme

Tysnes kommune satsar 70 millionar på eit flunkande nytt mellomtrinn på Tysnes skule. Det er ei offensiv og positiv satsing på skulen i Tysnes.I sist veke blei det kjent at det er det byggjefirmaet Leigland Bygg frå nabokommunen Fusa som får oppdraget. Kontrakten skal skrivast under i komande veke. Då skal alt...

Starta ein ny tradisjon

Då Maren (10) skulle opptre på julekonserten i Tysnes kyrkje i kveld, blei ein ny tradisjon skapt for familien Lunde.