TUMULTAR I NATT: Ein person hamna i sjøen i hamneområdet i Våge natt til torsdag.
TUMULTAR I NATT: Ein person hamna i sjøen i hamneområdet i Våge natt til torsdag.

Hamna i sjøen etter slagsmål

Ein person hamna i sjøen og blei henta opp att etter eit mindre slagsmål i Våge natt til torsdag.
Publisert 11.07.2019 kl. 12.59. Oppdatert kl. 13.05.

Lensmann Terje Sperrevik ved Kvam, Fusa og Tysnes lensmannskontor fortel at hendinga skjedde på bryggja i hamneområdet. Saka blei meldt til politiet i etterkant. Det blei ikkje sendt ut politi til staden.

Dei involverte blei viste bort frå området av vaktpersonell i hamna.


Siste saker Gå til framsida

Tråla etter avfall

– BKK er sponsor for Tysnesfest, og så er me òg samarbeidspartnar med Dale Oen Experience, fortel Kjersti Drangevåg i BKK.The Dale Oen Experience er ei stifting som blei starta etter at den kjente, norske svømmaren Alexander Dale Oen gjekk bort. Stiftinga har som mål å legga til rette for opplevingar og meistring for barn og ungdom, og då spesielt dei som ikkje har ein enkel...

Leiar: «I planen er det opna for utfylling i sjø. Det bør gjerast»

Politikarane i landbruk/teknisk i Tysnes tek ikkje ferie. I dag er dei kalla inn til ekstramøte for å handsama søknaden frå Fjord1 om det nye tekniske bygget til el-ferja i Våge. Fjord1 ber om ny politisk vurdering. Innkallinga til møtet er sendt ut 15. juli. Brevet frå Fjord1 er postlisteført 2. juli.Det er...

Ekstramøte om teknisk bygg på ferjekaien

Landbruk/teknisk sa i juni nei til Fjord1 sin søknad om å byggja teknisk bygg for den nye el-ferja i Våge. I dag held utvalet ekstramøte etter at politikarane vart bedne om vurdera saka på nytt.