NYE KONSERTAR: Torsdag kveld brakar det laus på Gjerstad. (Arkivfoto)
NYE KONSERTAR: Torsdag kveld brakar det laus på Gjerstad. (Arkivfoto)

Leiar: Festivalen er viktig for Tysnes-samfunnet

Publisert 11.07.2019 kl. 10.06.

Tysnesfest er i full gang. Vêrvarslarane lovar godt festival-vêr, og det som er endå betre: Billettsalet går så det susar.

I «Tysnes» sist veke kunne dagleg leiar i Tysnesfest, Øystein Vaage, melda at billettsalet er godt i rute til at det blir meir folk enn i fjor. Det er ei veldig god tilbakemelding til lokalsamfunnet. Tysnesfest treng eit godt år i år.

No er det berre å gle seg til dei mange godbitane som står på programmet. Og godbitane er mange, allereie fyrste konsertkvelden. Det er få festivalar i Norge (om nokon?) som kan presentera så mange store band på ein kveld som det Tysnesfest kan torsdag kveld på Gjerstad: Åge Aleksandersen & Sambandet, DDE, gruppa «Lind+Nilsen+Fuentes+Holm», i tillegg til Rotlaus og Løv. Her er det berre å hiva seg rundt og ta turen til Tysnes og Gjerstad Arena. Dette er ei oppleving av dei sjeldne. Her bør folk kjenna si «besøkelsestid» og fylla opp festivalområdet.

Kjende og populære band held fram med å fylla scenane også på fredagskvelden og laurdag kveld. Variert musikk blir det også, for både unge og eldre. Det er nok å nemna 10cc, Staut, Aurora og Matoma, i tillegg til DJ Axillar og Skambankt, alle fredag kveld. Her bør det vera godbitar nok til å ta turen for mange. Laurdag blir den største ungdomskvelden, med Broiler, Kjartan Lauritzen, Julie Bergan og Ina Wroldsen for å nemna nokre. Staysman&Lazz som innleiar kvelden er populære for mange aldersgrupper.

Kyrkjekonserten på Onarheim om søndagen har tradisjon for å bli eit fint punktum for festivalen. Då plar det bli trongt om plassane i kyrkja. Det vil me tru det blir i år og, når Marthe Wang kjem til Tysnes.

Eit nytt trekk i år er at marknadsdagen blir gratis. Det vil festivalen hausta ros for frå familiefolk som vil ta turen til Våge på dagtid om laurdagen. Tidlegare har ein måtta kjøpa billettar for å gå gjennom sentrum til kaiområdet. Ein gratis marknadsdag vil gje mindre i inntekter til festivalen, men samstundes vil det truleg samla endå fleire festivalgjester og skapa endå meir goodwill for arrangementet. Det er viktig på lang sikt når målet er å marknadsføra seg som ein familievenleg festival, som festivalleiaren poengterer i avisa sist veke.

Det er godt å høyra at styret for Tysnesfest legg planar for både tre og fire år fram i tid. Det er ikkje tvil om at Tysnes-samfunnet treng denne storhendinga sommarstid for å setja kommunen vår på kartet som både ein god bu- og feriekommune.

Me gler oss over at billettsalet i sist veke låg godt over fjoråret, då ein kom ut med eit samla besøkstal på kring 27.000 på dei ulike arrangementa. Festivalen treng eit oppsving att i år, og eit resultat som viser overskot. Difor er det gledeleg å konstatera like før avisa går i trykken at det er heilt fullt både på campen i Uggdal og i podtown-tilbodet i Våge, og så å seia fullt i båthamna i Våge. På teltcampen i Uggdal er det ledige plassar, det er berre å ta turen.

Til alle som enno ikkje har kjøpt billettar: Kom til Tysnes og bli med på festen. Ta med godt humør og fin oppførsel. Sjølv om politi og brannvesen, lege og ambulanse, Røde Kors og vaktselskap er i full beredskap, oppfordrar me alle til å oppføra seg sømeleg og ta vare på kvarandre.

• Les også: Var tidleg ute med å sikra seg båtplass

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...