IVRIGE ARBEIDARAR: Førre veke var foreininga Nytt i Naust på Reksteren, for å restaurera eit gammalt grindanaust. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
IVRIGE ARBEIDARAR: Førre veke var foreininga Nytt i Naust på Reksteren, for å restaurera eit gammalt grindanaust. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

– Det er jo synd om det berre skal detta ned

Foreininga Nytt i Naust restaurerer gamle naust. Førre veke stod eit naust på Reksteren for tur.
Publisert 11.07.2019 kl. 18.00.

– Foreininga Nytt i Naust blei starta i 2014, men har ei lang forhistorie heilt tilbake til 2008, sa Sverre Sangolt.

Han er styreleiar i foreininga Nytt i Naust, ei foreining med mål om å få ny aktivitet i gamle naust.

– Me har medlemmer over heile Vestlandet, la han til.

Førre veke sende foreininga eit knippe ungdommar frå Sund og Fjell til Reksteren for å restaurera eit gammalt naust i Ersværvågen.

– Det er ei dame ute i Sund som kjenner til dette naustet. Det er familien hennar sitt naust, sa Sverre.

Slik gjekk det til at foreininga fekk i oppdrag å restaurera naustet.


Som far så søner

Dei som arbeidde med naustet var Miriam Ellingsen (27), Thomas Fjell (26), Gaute Sangolt (26) og Halvard Sangolt (28).

– Korleis blei de hanka inn?

– Vel, det er jo far min dette her, gliste Gaute Sangolt, og viste til Sverre.

– Då blir me fort hanka inn til sånne prosjekt. Har du fri så må du vera med. Ein lærer jo litt av det, då, så det går fint, la han til.

Gaute og Thomas Fjell er barndomsvennar, og Thomas har vore med på fleire slike prosjekt.

– Eg er kjærast med Halvard (bror til Gaute, journ.merk), så eg berre blei med, sa Miriam Ellingsen.


Mykje å gjera

– Me begynte med å ta av det gamle taket, og tok vekk alle dei gamle lektene som var oppå der. Så fekk me opp nye forsterkingar på dei gamle sperrene, sa Gaute.

Då «Tysnes» snakka med dei ivrige arbeidarane var dei komne godt i gang med taket, og skulle legga nytt aluminiumstak på det gamle naustet.

– Dørene er sjølvsagt òg reparerte. Dei berre hang og slang, la Gaute til.

I tillegg har dei fått opp ein ny vegg.

– Korleis har det vore å jobba med dette?

– Det har regna og me har hatt på oss oljeklede, så me ikkje blir våte. Det har vore surt enkelte gongar, men så sluttar det å regna og då går humøret opp igjen, sa Gaute.

Før dei kom dit var naustet rimeleg falleferdig:

– Halvard gjekk jo rett gjennom dørken her, og hadde seg eit lite bad, men han hadde godt med klede på seg, så det gjekk fint. Han er forresten musikar. Lytt til «Vestlandssommar» av Halvard Sangolt på Spotify, sa Gaute med glimt i auga.

For Miriam, som var einaste jente på staden, var det første gong ho var med på å restaurera eit naust.

– Det er kjekt og det er tungt. Det er gøy å gjera noko nytt, sa ho.


Viktig arbeid

– Kvifor er det viktig å ta vare på slike gamle naust?

– Det er jo synd om det berre skal detta ned og ikkje bli brukt, når det allereie står her. Det skal ikkje så mykje til, berre ei lita veke, svarte Gaute.

Han la til at viss naustet dett ned, så er det usannsynleg at ein får bygd nytt, utan å gå igjennom fleire rundar med papirarbeid og byggeløyve.

– Viss du berre kan reparera det og halda det gåande sparer du deg for mykje arbeid, sa han.


Gammalt grindanaust

Naustet i Ersværvågen er av den eldre sorten.

– Dette naustet er eit grindanaust frå slutten av 1800-talet, forklarte Sverre.

Han kunne fortelja at bygningen består av eit byggesett som blei laga ein annan plass, for så å bli frakta til Reksteren.

– Eit grindanaust er den eldste byggemetoden i Norge. Den er mykje eldre enn lafting, sa han.

Sverre fortalde òg at dei gamle taksteinane på naustet skulle gjenbrukast ein annan plass.

– Dei har me no lasta opp i to båtar som er søkklasta, og som ligg utanfor naustet her.

– Dei skal ut til Sund for å gjenbrukast i kulturhistoriske naust.


MYKJE NYTT: Både taket og den eine veggen blei erstatta.
MYKJE NYTT: Både taket og den eine veggen blei erstatta.
ENGASJERT: Sverre Sangolt (62) brenn for å verna gamle naust. Til høgre er Halvard Sangolt (28).
ENGASJERT: Sverre Sangolt (62) brenn for å verna gamle naust. Til høgre er Halvard Sangolt (28).

Siste saker Gå til framsida

Gjer tiltak mot koronasmitte

Kommunen ynskjer å koma i kontakt med føresette til barn som har vore på ferie i koronautsette område.– Det er ikkje eit spesielt dramatisk tiltak, men eit potensielt effektivt tiltak, fortel rådmann Steinar Dalland.Denne veka har det vore vinterferie, og måndag skal mange barn og unge på Tysnes tilbake på skular og barnehagar. Rådmannen opplyser at kommunen no ynskjer å koma i...

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.