LOVBROT: Fylkesmannen i Vestland er ikkje nøgd med korleis Tysnes kommunen handterer meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. (Arkivfoto)
LOVBROT: Fylkesmannen i Vestland er ikkje nøgd med korleis Tysnes kommunen handterer meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. (Arkivfoto)

Konkluderer med svikt i barnevernstenesta

Fylkesmannen har funne fleire brot på barnevernslova hos Tysnes kommune.
Publisert 11.07.2019 kl. 09.41.

Det var i mars i år at Fylkesmannen i Vestland gjennomførte tilsyn med Tysnes kommune sitt arbeid med meldingar og undersøkingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. I tilsynsrapporten vert det konkludert med fleire lovbrot ved kommunen si styring av barnevernet sitt arbeid med slike saker.

Det var NRK Hordaland som fyrst omtalte saka.


Gjennomgåande svikt

«Tilsynet har avdekt gjennomgåande svikt i tenesta sine kjerneoppgåver», står det i fylkesmannen sin rapport.

Svikta vert oppsummert i tre ulike punkt:

«Tysnes kommune har ikkje sikra at meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep fullt ut blir handtert», «Tysnes kommune har ikkje sikra at undersøkingar der saka gjeld mistanke om vald og overgrep blir handtert» og «Tysnes kommune sikrar ikkje barnets medverknad i undersøkingar som gjeld mistanke om vald og overgrep».

Rapporten konkluderer også med at nokre saker vert liggjande for lenge utan at barnevernet gjer naudsynt arbeid, og kommunen vert også kritisert for å ikkje gjera systematiske risikovurderingar i sakene. Rapporten seier også at kommuneleiinga har starta arbeidet med å retta opp svikta.


Vil sikra endring

NRK har vore i kontakt med rådmann Steinar Dalland om tilsynsrapporten.

– Me vil no gå gjennom rapporten for å sikra at endring i praksis blir prioritert og gjennomført, seier Dalland til NRK.

Fylkesmannen ber kommunen gje tilbakemelding innan 1. september om kva tiltak dei vil iverksetja for å retta opp i grunnlaget for avvika.

Rådmannen fortel også at kommunen allereie har iverksett tiltak.

– Det gjeld ikkje alle forholda, men på ein del punkt er det iverksett tiltak som ikkje har etablert seg tilstrekkeleg i praksis. Me meiner at det kunne ha kome klarare fram i rapporten, seier Dalland til NRK.


Siste saker Gå til framsida

Fekk oppleva barndomsbasaren igjen

Arild Lundeflaten frå Jeløy har ikkje vore på basar sidan han var liten gut, men minna har sete godt. Torsdag fekk han sjansen til å vera med på den årlege storhendinga i Lunde.

Tall Ships Races til Bergen

Frå søndag til onsdag blir Bergen igjen fylt med nokre av dei største og vakraste seglskutene i verda, når The Tall Ships Races går av stabelen. Mat, kulturinnslag og ei rekkje aktivitetar står på programmet, og truleg vert det nok ein gong sild i tønne-tilstandar i byen mellom dei sju fjell. Før skipa kjem til Bergen, skal dei mellom anna ha stopp ved Rosendal, Leirvik og Bekkjarvik,...