LOVBROT: Fylkesmannen i Vestland er ikkje nøgd med korleis Tysnes kommunen handterer meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. (Arkivfoto)
LOVBROT: Fylkesmannen i Vestland er ikkje nøgd med korleis Tysnes kommunen handterer meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. (Arkivfoto)

Konkluderer med svikt i barnevernstenesta

Fylkesmannen har funne fleire brot på barnevernslova hos Tysnes kommune.
Publisert 11.07.2019 kl. 09.41.

Det var i mars i år at Fylkesmannen i Vestland gjennomførte tilsyn med Tysnes kommune sitt arbeid med meldingar og undersøkingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. I tilsynsrapporten vert det konkludert med fleire lovbrot ved kommunen si styring av barnevernet sitt arbeid med slike saker.

Det var NRK Hordaland som fyrst omtalte saka.


Gjennomgåande svikt

«Tilsynet har avdekt gjennomgåande svikt i tenesta sine kjerneoppgåver», står det i fylkesmannen sin rapport.

Svikta vert oppsummert i tre ulike punkt:

«Tysnes kommune har ikkje sikra at meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep fullt ut blir handtert», «Tysnes kommune har ikkje sikra at undersøkingar der saka gjeld mistanke om vald og overgrep blir handtert» og «Tysnes kommune sikrar ikkje barnets medverknad i undersøkingar som gjeld mistanke om vald og overgrep».

Rapporten konkluderer også med at nokre saker vert liggjande for lenge utan at barnevernet gjer naudsynt arbeid, og kommunen vert også kritisert for å ikkje gjera systematiske risikovurderingar i sakene. Rapporten seier også at kommuneleiinga har starta arbeidet med å retta opp svikta.


Vil sikra endring

NRK har vore i kontakt med rådmann Steinar Dalland om tilsynsrapporten.

– Me vil no gå gjennom rapporten for å sikra at endring i praksis blir prioritert og gjennomført, seier Dalland til NRK.

Fylkesmannen ber kommunen gje tilbakemelding innan 1. september om kva tiltak dei vil iverksetja for å retta opp i grunnlaget for avvika.

Rådmannen fortel også at kommunen allereie har iverksett tiltak.

– Det gjeld ikkje alle forholda, men på ein del punkt er det iverksett tiltak som ikkje har etablert seg tilstrekkeleg i praksis. Me meiner at det kunne ha kome klarare fram i rapporten, seier Dalland til NRK.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...