RIGGING: Steffen Sleire Opdal (t.h.) har full kontroll på planar og teikningar for konsertområdet på Gjerstad. Her diskuterer han med Sjurd Sandvik Pedersen, som er ein av dei som er med å rigga under Steffen si leiing.
RIGGING: Steffen Sleire Opdal (t.h.) har full kontroll på planar og teikningar for konsertområdet på Gjerstad. Her diskuterer han med Sjurd Sandvik Pedersen, som er ein av dei som er med å rigga under Steffen si leiing.

Steffen har full kontroll på rigginga

Det er mykje arbeid som skal til for å få arenaen på Gjerstad klar for Tysnesfest, og Steffen Sleire Opdal trivst godt med å leia riggearbeidet på skuleplassen.
Publisert 11.07.2019 kl. 06.00.

– I år ligg me veldig godt an, fortel Steffen Sleire Opdal.

Han er ansvarleg for rigginga ved Tysnesfest-arenaen på Gjerstad. Medan det er innleigde folk som tek seg av rigging av scenane, jobbar Steffen med å få på plass mat- og drikketelt, gjerder, toalett, og alt anna som er naudsynt for å få eit ferdig konsertområde. Han er også involvert med rigging i Våge og Uggdal, mellom anna har dei fått på plass Bermudateltet ved Våge senter.

– Me er omtrent 20 personar til eikvar tid som jobbar med rigging, fortel han.


Lange dagar

Steffen har vore med i mange år, og har hatt riggeansvaret dei siste par åra. Han fortel at det ofte har blitt lange kveldar med mykje arbeid, men at dei i år er i god rute med arbeidet.

– Det meste av utstyret var på plass då me gjekk i gang med arbeidet, så då kunne me vera effektive frå starten av, og me slapp å venta på at ting vart levert, forklarar han.

Det blir likevel lange dagar for Steffen og resten av riggegjengen.

– Desse to vekene som me held på, går stort sett alt av tid til rigging. Me startar klokka åtte om morgonen, og riggarane er her til fire-fem-tida. Etter det brukar eg tid på vidare planlegging og ser på korleis me skal leggja opp neste dag. Eg er ikkje mykje heime desse dagane, fortel han.


Rutinert gjeng

Steffen har nettopp hatt middagspause, og beveger seg nedover mot grusplassen på arenaområdet. Matteltet er rigga opp, og inne i teltet jobbar Alf Inge Kleppe og Arnt Birger Vik med kjøkkengolvet. Der vert Steffen fort involvert, og karane går i gang med å måla opp kvar golvet skal liggja.

– Me riggar stort sett likt som i fjor, men matteltet er litt større enn tidlegare fordi det er fleire mataktørar som skal inn der, fortel han.

Med seg har han både mobiltelefonen, der han og golvleggjarane studerer teikningar, og ei mappe med kart og planar. Det er fleire som kjem ned for å diskutera planane.

Steffen fortel at han har ein rutinert gjeng med seg på Gjerstad.

– Nesten alle som er med og riggar, kjem tilbake neste år. Me har gjort det meste fleire gongar, så me har god kontroll på kva me skal gjera, og vert eit meir og meir velsmurt maskineri, seier han.

Han er imponert over at dei same frivillige er lystne på arbeid år etter år.

– Tysnesfest-leiinga er flinke til å ta vare på dei frivillige. Ein vil at alle dei frivillige skal vera stolte over arbeidet dei gjer, og det tydeleg at det blir gjort noko riktig når dei frivillige kjem tilbake kvart år.


Godkjensla

Sjølv trivst han også godt med det årlege arbeidet.

– Me har det frykteleg kjekt. Det er sosialt, og det er mykje god og dårleg humor, fortel Steffen.

Og han fortel at det er stemning når torsdagen kjem, og arenaen er klar til dyst.

– Då kjem godkjensla, og ein kan lena seg tilbake og sjå på folkelivet. Ein pustar litt letta ut når arenaen opnar på torsdagskvelden, og ein kan tenka at «me rakk det i år òg».

LES OGSÅ: Marianne og Maren gjer seg klar til å ta imot Tysnesfest-artistane


ARBEIDSKARAR: Når «Tysnes» møter Steffen Sleire Opdal, hjelper han Arnt Birger Vik og Alf Inge Kleppe med å plassera pallane som dannar grunnlaget for kjøkkengolvet i matteltet.
ARBEIDSKARAR: Når «Tysnes» møter Steffen Sleire Opdal, hjelper han Arnt Birger Vik og Alf Inge Kleppe med å plassera pallane som dannar grunnlaget for kjøkkengolvet i matteltet.

Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...