MISSVISANDE: Det stemmer ikkje at Tysnes Krf ynskjer å flytta trinna på Uggdal skule til Tysnes skule, slik det går fram av NRK sin valgomat. (Skjermdump)
MISSVISANDE: Det stemmer ikkje at Tysnes Krf ynskjer å flytta trinna på Uggdal skule til Tysnes skule, slik det går fram av NRK sin valgomat. (Skjermdump)

Lesarbrev: Feil i NRK sin valgomat

Publisert 14.07.2019 kl. 09.00.

I spørsmål 2 i valgomaten spør ein om Uggdal skule bør leggast ned og elevane flyttast til Gjerstad. I valgomaten er det oppført at Kristeleg Folkeparti har gått inn for flytting. Dette er feil. KrF har prøvt fleire gonger å få NRK til å korrigera valgomaten, men trass i fleire meldingar til dei er den førebels ikkje blitt retta opp.

KrF går inn for å oppretthalda noverande skulestruktur med 1.-4. klassetrinn i Uggdal. Me har støtta fullt ut nybygg for barnetrinnet (5.-7. klasse) på Gjerstad, og er glad for at denne prosessen er på gang. Me har også støtta at bygget som vert reist på Gjerstad no har ei planløysing som gjer det mogleg å utvida skulen på eit seinare tidspunkt.

Den vedtekne utbygginga på Gjerstad er eit stort økonomisk løft. KrF meiner at Uggdal skule har eit godt tilbod, og flytting til Gjerstad vil kreva ei kostbar utbygging. Me ser ikkje at det i komande fireårsperiode er rett å påføra kommunebudsjettet denne store økonomisk ekstrabelastninga.


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...