MISSVISANDE: Det stemmer ikkje at Tysnes Krf ynskjer å flytta trinna på Uggdal skule til Tysnes skule, slik det går fram av NRK sin valgomat. (Skjermdump)
MISSVISANDE: Det stemmer ikkje at Tysnes Krf ynskjer å flytta trinna på Uggdal skule til Tysnes skule, slik det går fram av NRK sin valgomat. (Skjermdump)

Lesarbrev: Feil i NRK sin valgomat

Publisert 14.07.2019 kl. 09.00.

I spørsmål 2 i valgomaten spør ein om Uggdal skule bør leggast ned og elevane flyttast til Gjerstad. I valgomaten er det oppført at Kristeleg Folkeparti har gått inn for flytting. Dette er feil. KrF har prøvt fleire gonger å få NRK til å korrigera valgomaten, men trass i fleire meldingar til dei er den førebels ikkje blitt retta opp.

KrF går inn for å oppretthalda noverande skulestruktur med 1.-4. klassetrinn i Uggdal. Me har støtta fullt ut nybygg for barnetrinnet (5.-7. klasse) på Gjerstad, og er glad for at denne prosessen er på gang. Me har også støtta at bygget som vert reist på Gjerstad no har ei planløysing som gjer det mogleg å utvida skulen på eit seinare tidspunkt.

Den vedtekne utbygginga på Gjerstad er eit stort økonomisk løft. KrF meiner at Uggdal skule har eit godt tilbod, og flytting til Gjerstad vil kreva ei kostbar utbygging. Me ser ikkje at det i komande fireårsperiode er rett å påføra kommunebudsjettet denne store økonomisk ekstrabelastninga.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.