FLATBRØDFEST: Laurdag var det flatbrødsteiking utanfor det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Gerda Lise Traavik var bakstekone og steikte flatbrød til dei femti som kom. Bakstehella blei brukt oppi ei bålpanne. (Foto: Eva Røyrane)
FLATBRØDFEST: Laurdag var det flatbrødsteiking utanfor det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Gerda Lise Traavik var bakstekone og steikte flatbrød til dei femti som kom. Bakstehella blei brukt oppi ei bålpanne. (Foto: Eva Røyrane)

Flatbrødfest i bakstehellebygda Ølve

Bakstehelleproduksjonen i Ølve er den eldste industrien me veit om frå Hardangerfjorden. Dette vart feira med flatbrødsteiking ved Dalsjøen laurdag.
Publisert 17.07.2019 kl. 15.00.

Femti stykk kom for å smaka flatbrød som Gerda Lise Traavik laga på gamlemåten, og for å sjå utstillinga «Spor i berg» i det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Fotoutstillinga opna helga før, og vert ståande til 18. august.

– Ølve og Hatlestrand har forsynt middelalderbyane og kysten i Noreg med baksteheller sidan 1000-talet, seier Eva Røyrane, leiar i kulturnemnda til Ølve bygdalag.

Hellene blei tekne ut av fjellsidene i Ølve, frå til saman sytti steinbrot i Fuglebergsåsen og på Netland.

– Me veit ikkje nøyaktig kva tid dette tok slutt, men me trur at produksjonen heldt fram til rundt 15-1600-talet.

Ølve er ikkje berre rik på flatbrødhistorie. Bygda var òg rik på gruvedrift frå 1600-talet og fram til 1900-talet.

Oddleiv Apneseth er fotografen bak fotoutstillinga i gamlebanken. Den er open tysdag, fredag og laurdag gjennom sommaren.

Fotografiene viser spor av den gamle aktiviteten frå bakstehelleproduksjonen og gruvedrifta.

– Aktiviteten har prega bygda, og det er mykje interessant historie å leita fram. Folk er imponert over bileta, som viser historien med nye augo, seier Røyrane.

Det er kulturnemnda som står for utstillinga. Den er finansiert av kulturmidlar frå kommunen, smil-midlar frå landbruket og støtte frå ei bankstifting.

– Det har snart vore 200 innom sidan me opna, opplyser Røyrane når «Tysnes» tek kontakt onsdag.

No er håpet at utstillinga kan vandra vidare til andre stader.


OPE UT SOMMAREN: Fotoutstillinga i Banken ved Dalsjøen opna helga før flatbrødfesten. Utstillinga dokumenterer restane av steinbrot og gruvedrift i Ølve, og står open tysdag, fredag og laurdag fram til 18. august. (Foto: Oddleiv Apneseth)
OPE UT SOMMAREN: Fotoutstillinga i Banken ved Dalsjøen opna helga før flatbrødfesten. Utstillinga dokumenterer restane av steinbrot og gruvedrift i Ølve, og står open tysdag, fredag og laurdag fram til 18. august. (Foto: Oddleiv Apneseth)

Siste saker Gå til framsida

Jula er på veg

No byrjar juleprodukta å snika seg inn i butikkane, og «Tysnes» har observert både julebrus, kakemenn, julebrød og julepynt.

Forsømd båt i Humlevika

Svein Johannesen har tipsa oss om denne båten, som blei lagt i ein bøye i Humlevika mellom Galanten og Nes sommaren 2017. – Me har i desse åra aldri observert folk i båten. No i helga la me merke til at båten byrjar å få slagside, og det viser seg at presenningen er morkna og har store hol, slik at regnvatn fyller opp båten, skriv Johannesen. Med dette biletet på nett og papir...

– Spesielt å vera tilbake igjen

Isabel Epland Østby var éin av tysnesingane som tok turen «heim» då koret Ichtus frå Stord hadde songkveld i Jensvoll bedehus torsdag kveld.