FLATBRØDFEST: Laurdag var det flatbrødsteiking utanfor det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Gerda Lise Traavik var bakstekone og steikte flatbrød til dei femti som kom. Bakstehella blei brukt oppi ei bålpanne. (Foto: Eva Røyrane)
FLATBRØDFEST: Laurdag var det flatbrødsteiking utanfor det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Gerda Lise Traavik var bakstekone og steikte flatbrød til dei femti som kom. Bakstehella blei brukt oppi ei bålpanne. (Foto: Eva Røyrane)

Flatbrødfest i bakstehellebygda Ølve

Bakstehelleproduksjonen i Ølve er den eldste industrien me veit om frå Hardangerfjorden. Dette vart feira med flatbrødsteiking ved Dalsjøen laurdag.
Publisert 17.07.2019 kl. 15.00.

Femti stykk kom for å smaka flatbrød som Gerda Lise Traavik laga på gamlemåten, og for å sjå utstillinga «Spor i berg» i det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Fotoutstillinga opna helga før, og vert ståande til 18. august.

– Ølve og Hatlestrand har forsynt middelalderbyane og kysten i Noreg med baksteheller sidan 1000-talet, seier Eva Røyrane, leiar i kulturnemnda til Ølve bygdalag.

Hellene blei tekne ut av fjellsidene i Ølve, frå til saman sytti steinbrot i Fuglebergsåsen og på Netland.

– Me veit ikkje nøyaktig kva tid dette tok slutt, men me trur at produksjonen heldt fram til rundt 15-1600-talet.

Ølve er ikkje berre rik på flatbrødhistorie. Bygda var òg rik på gruvedrift frå 1600-talet og fram til 1900-talet.

Oddleiv Apneseth er fotografen bak fotoutstillinga i gamlebanken. Den er open tysdag, fredag og laurdag gjennom sommaren.

Fotografiene viser spor av den gamle aktiviteten frå bakstehelleproduksjonen og gruvedrifta.

– Aktiviteten har prega bygda, og det er mykje interessant historie å leita fram. Folk er imponert over bileta, som viser historien med nye augo, seier Røyrane.

Det er kulturnemnda som står for utstillinga. Den er finansiert av kulturmidlar frå kommunen, smil-midlar frå landbruket og støtte frå ei bankstifting.

– Det har snart vore 200 innom sidan me opna, opplyser Røyrane når «Tysnes» tek kontakt onsdag.

No er håpet at utstillinga kan vandra vidare til andre stader.


OPE UT SOMMAREN: Fotoutstillinga i Banken ved Dalsjøen opna helga før flatbrødfesten. Utstillinga dokumenterer restane av steinbrot og gruvedrift i Ølve, og står open tysdag, fredag og laurdag fram til 18. august. (Foto: Oddleiv Apneseth)
OPE UT SOMMAREN: Fotoutstillinga i Banken ved Dalsjøen opna helga før flatbrødfesten. Utstillinga dokumenterer restane av steinbrot og gruvedrift i Ølve, og står open tysdag, fredag og laurdag fram til 18. august. (Foto: Oddleiv Apneseth)

Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.