FLATBRØDFEST: Laurdag var det flatbrødsteiking utanfor det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Gerda Lise Traavik var bakstekone og steikte flatbrød til dei femti som kom. Bakstehella blei brukt oppi ei bålpanne. (Foto: Eva Røyrane)
FLATBRØDFEST: Laurdag var det flatbrødsteiking utanfor det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Gerda Lise Traavik var bakstekone og steikte flatbrød til dei femti som kom. Bakstehella blei brukt oppi ei bålpanne. (Foto: Eva Røyrane)

Flatbrødfest i bakstehellebygda Ølve

Bakstehelleproduksjonen i Ølve er den eldste industrien me veit om frå Hardangerfjorden. Dette vart feira med flatbrødsteiking ved Dalsjøen laurdag.
Publisert 17.07.2019 kl. 15.00.

Femti stykk kom for å smaka flatbrød som Gerda Lise Traavik laga på gamlemåten, og for å sjå utstillinga «Spor i berg» i det gamle bankbygget ved Dalsjøen. Fotoutstillinga opna helga før, og vert ståande til 18. august.

– Ølve og Hatlestrand har forsynt middelalderbyane og kysten i Noreg med baksteheller sidan 1000-talet, seier Eva Røyrane, leiar i kulturnemnda til Ølve bygdalag.

Hellene blei tekne ut av fjellsidene i Ølve, frå til saman sytti steinbrot i Fuglebergsåsen og på Netland.

– Me veit ikkje nøyaktig kva tid dette tok slutt, men me trur at produksjonen heldt fram til rundt 15-1600-talet.

Ølve er ikkje berre rik på flatbrødhistorie. Bygda var òg rik på gruvedrift frå 1600-talet og fram til 1900-talet.

Oddleiv Apneseth er fotografen bak fotoutstillinga i gamlebanken. Den er open tysdag, fredag og laurdag gjennom sommaren.

Fotografiene viser spor av den gamle aktiviteten frå bakstehelleproduksjonen og gruvedrifta.

– Aktiviteten har prega bygda, og det er mykje interessant historie å leita fram. Folk er imponert over bileta, som viser historien med nye augo, seier Røyrane.

Det er kulturnemnda som står for utstillinga. Den er finansiert av kulturmidlar frå kommunen, smil-midlar frå landbruket og støtte frå ei bankstifting.

– Det har snart vore 200 innom sidan me opna, opplyser Røyrane når «Tysnes» tek kontakt onsdag.

No er håpet at utstillinga kan vandra vidare til andre stader.


OPE UT SOMMAREN: Fotoutstillinga i Banken ved Dalsjøen opna helga før flatbrødfesten. Utstillinga dokumenterer restane av steinbrot og gruvedrift i Ølve, og står open tysdag, fredag og laurdag fram til 18. august. (Foto: Oddleiv Apneseth)
OPE UT SOMMAREN: Fotoutstillinga i Banken ved Dalsjøen opna helga før flatbrødfesten. Utstillinga dokumenterer restane av steinbrot og gruvedrift i Ølve, og står open tysdag, fredag og laurdag fram til 18. august. (Foto: Oddleiv Apneseth)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...