VELKOMEN TIL FJELLS: Tore Økland håpar at stiryddinga vil føra til at endå fleire vil bruka fjellet og stiane. Linbjørg Lunde likar å høyra om stiplane til Tore.
VELKOMEN TIL FJELLS: Tore Økland håpar at stiryddinga vil føra til at endå fleire vil bruka fjellet og stiane. Linbjørg Lunde likar å høyra om stiplane til Tore.

Grunneigar Linbjørg og stiryddar Tore ynskjer velkomen til fjells

Ynskjer du å passera Jommaberget, Halgjenge og Prestasetra på veg til Tysnessåto, må du ta turen frå Vadla.
Publisert 19.07.2019 kl. 17.00.

Stiryddar Tore Økland gler seg over den positive innstillinga til grunneigaren på Vadla, Linbjørg Lunde.

– Her er folk velkomne når dei skal til fjells. Det er berre å parkera attmed den gamle saga. Området er rydda for parkering, seier Linbjørg.


– Her var det fin utsikt

Det er mange stiar som fører til Tysnessåto. Ein av dei går frå Vadla. Men ein kan få fine turopplevingar sjølv om ein ikkje går heilt til Såto. Prestasetra kan vera eitt turmål.

Etter ein roleg tur på ein knapp time, kjem me til Halgjenge. Då er me halvvegs til Prestasetra. På Halgjenge har stiryddar Tore og bror Karsten laga til sitjebenker til å nyta utsikta; og den er flott mot Bjørnafjorden, Tysneslandet, Prinsehytta på Godøysund eller Os og Fusa litt meir i det fjerne.

– Ja, her er det verkeleg fin utsikt, slår grunneigar Linbjørg fast i det ho slår seg ned på sitjeplassane på Halgjenge.

På skogsvegen og stien frå Vadla og oppover har me gått gjennom både gran- og furuskog på grunneigar Linbjørg sin eigedom. Ved Halgjenge opnar terrenget seg, her har Tore fjerna både store furuer og ein god del bjørk.

– Du må berre hogga meir, slik at me ser endå betre. Det er ikkje problem i det heile, seier grunneigaren.

Det gler dugnadsentusiast Tore.

– I dag er det ikkje nokon som treng bjørkeveden heilt her oppe, legg ho til.

Grunneigaren er glad for at Tore ryddar.


På såtekonsert

Skogen på Vadla var ein av stadane der orkanen Nina herja i 2015. Skog og bjørk låg velta over både skogsveg og sti. No er det historie. Delar av skogsvegen har grunneigarfamilien rydda sjølve. Høgare oppe har dei to øklandsbrørne brukt mange timar på stirydding.

– Dei siste åra er det mange som har brukt denne stien når dei skal på såtekonserten under Tysnesfest, fortel grunneigaren.

Ho synest det er kjekt at stien blir brukt.

– Enkelte har gått opp frå Myrdal og ned att denne vegen for å få variasjon på turen, legg Tore til.

Vanskeleg å finna fram er det ikkje. Stien er godt synleg. I tillegg har Tore merka med raude T-ar. Dei fyrste raude T-ane vart merka for mange år sidan, før Tore engasjerte seg i stimerking og stirydding. I år er det fem år sidan han fekk løyve til å setja opp oppslagstavle og turskilt på Vadla. På desse åra har han lagt ned tallause dugnadstimar på prosjektet.


Jommaberget

Litt bratt er det oppover mot Jommaberget og Halgjenge. Men på ein solfylt vårdag i mai er det såpass tørt og fint at ein kan spasera i småsko.

– Ved Jommaberget kan det vera litt glatt når det regnar, forklarar Linbjørg i det me når fram dit.

Forteljargleda er stor på tur i lag med to pensjonerte lærarar. Historier og segner kjem nesten på løpande band.

– Ifølgje eitt av segna skal ei taus ha ramla med rjome her på Jommaberget ein gong i tida, på den tida folk berre hadde tresko å føta seg i. Det skal visst ha blitt nokre ukvemsord då uhellet skjedde, seier Linbjørg, og ler godt.

Tore har høyrt ei anna historie, om kven som ramla med rjomen. Han lurer på om det ikkje var ein mann. Dei er samde om at namnet på berget har med rjome å gjera.

– Eg har rydda litt ekstra her, slik at folk ikkje skal gli, forsikrar Tore.

På denne solrike dagen er det fint å gå. Ikkje glatt i det heile.

Ved Halgjenge er det tid for rast. Frå ryggsekken tryllar Linbjørg fram nesten varme vaflar og syltetøy, før turen held fram til Prestasetra, der stien flatar ut, og det er lettare å gå. I gamle dagar hadde prestegarden på Tysnes sel på Prestasetra. I dag er det berre grunnmurane att som vitnar om det som ein gong var.


Har laga 44 sitjebenker

Stimerkinga, skiltinga og informasjonstavla på Vadla er ein lekk i prosjektet Vandring i Hordaland, som kom i gang i 2011. I dag finn ein startpunkttavler med informasjon ei rekkje stadar kringom på Tysnes, som eit samarbeidsprosjekt mellom Tysnes kommune, fylkeskommunen og Gjensidigestiftinga. Tore har engasjert seg i fleire av dei som fører til Såto; på Vadla, Gjerstad, Dalen og i Solheimsdalen. Han har også vore involvert i informasjonstavler om spesielle stadar og segner; dei kan ein sjå på Ilefjellet, ved Ragnhildsteinen, Tinesteinen og på Huldrastølen, og ved den gamle kraftstasjonen på Gjerstad og på 333 Gjerstadstølen.

Bror Karsten Økland har vore ein viktig bidragsytar i prosjektet sitjebenker kringom i «fjellheimen deira». Store furuer er delt på langs med motorsag, slik at turgåarar har ein plass å nyta niste og naturen. Totalt har det så langt blitt 44 slike benker. 18 av desse er på Gjerstadstølen.

– Det er viktig å leggja til rette for at fastbuande og feriegjester kan nyta naturen, slår entusiasten fast.


BJØRNEFJORDEN OG GODØYSUND: Utsikta er god frå sitjebenkene på Halgjenge. Grunneigar Linbjørg Lunde og stiryddar Tore Økland tek ein pust i bakken på veg mot Prestasetra.
BJØRNEFJORDEN OG GODØYSUND: Utsikta er god frå sitjebenkene på Halgjenge. Grunneigar Linbjørg Lunde og stiryddar Tore Økland tek ein pust i bakken på veg mot Prestasetra.
FLEIRE SITJEBENKER: Karsten Økland kløyver store stokkar som skal bli sitjebenker. (Foto: Tore Økland)
FLEIRE SITJEBENKER: Karsten Økland kløyver store stokkar som skal bli sitjebenker. (Foto: Tore Økland)
INFO-SKILT: Ved den tidlegare saga på Vadla kan turgåarar parkera. Her står det også info-skilt om fleire ulike turløyper, mellom anna til Tysnessåto.
INFO-SKILT: Ved den tidlegare saga på Vadla kan turgåarar parkera. Her står det også info-skilt om fleire ulike turløyper, mellom anna til Tysnessåto.

Siste saker Gå til framsida