FRUSTRERTE: Morten Anthonessen og Anna Margrete Huglen meiner at Skyss ikkje tar pendlarane sine behov på alvor. (Foto: Vetle Mikkelsen)
FRUSTRERTE: Morten Anthonessen og Anna Margrete Huglen meiner at Skyss ikkje tar pendlarane sine behov på alvor. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Rute-forslaget kan tvinga Morten og Anna til å slutta i jobbane sine

Morten Anthonessen og Anna Margrete Huglen pendlar kvar sin veg. Det kan det bli slutt på no.
Publisert 19.07.2019 kl. 06.00.

– Pendling er noko ein må gjera om ein bur på Huglo. Eg er avhengig av at ferjene går, seier Morten Anthonessen.

Han bur på Huglo, og jobbar som planansvarleg i Tysnes kommune. Til dagleg tar han 07.15-ferja frå Nordhuglo.

– Nesten kvar dag, viss ferja held ruta, kan eg vera på rådhuset klokka 08.00, legg han til.

På grunn av ladetid og lengre liggetid på Jektevik, vil den daglege ferjeturen bli ein halvtime lenger; i dag tar den 20 minutt, no kan den enda opp med å ta 50.

• Les også: Ordførar Kåre Martin Kleppe: Ruteframlegget er ikkje godt nok


Kan måtta slutta

Også Anna Margrete Huglen, som bur på Onarheim, blir påverka av dei nye rutene, dersom forslaget til Skyss går igjennom. Ho jobbar som lærar på Stord.

– Problemet mitt er at eg ikkje kan halda fram i jobben min, med desse rutene, seier ho.

SFO og barnehagen på Onarheim opnar nemleg ikkje før sju. Om Huglen då skal levera barna der, rekker ho ikkje ferja som går 07.00 frå Hodnanes.

– Då er neste ferje for meg 08.20. Eg begynner på jobb 08.15, seier ho oppgitt.

– Eg kan ikkje forskyva dagen. Når elevane kjem inn i klasserommet, då må eg vera der, legg Huglen til.


Høyrer ikkje etter

Både Huglen og Anthonessen opplever Skyss som lite lydhøyre.

– Dei har vore her så mange gongar, og snakka med oss så mange gongar, men det går ikkje inn, seier Anthonessen.

– Det er ingen vits i å koma på møte, og seia at ein er her for å lytta, og så ikkje høyra på folk, legg han til.

Huglen meiner i tillegg at kapasitet på den nye ferja vil kunna bli eit problem, med tanke på at dei kuttar i avgangar.

– Det blir berre plass til 15 fleire bilar enn i dag. Viss dei må setta igjen bilar, så blir det veldig lenge å venta til neste ferje, seier ho.


Vanskelegare for skuleelevar

Også ungdommen vil kunna møta nye utfordringar, som følge av dei planlagde rutekutta.

– På vidaregåande skule på Stord er dei ferdige 15.15. Då når ikkje elevane nødvendigvis 15.25-ferja, seier Huglen.

Den neste ferja går 16.25.

Anthonessen trekker fram at det, med dei foreslåtte rutene, vil bli vanskelegare for ungdom på Huglo å driva med fritidsaktivitetar utanfor den vesle øya.

– No er det løyst ved at ein samarbeider. Treningar og liknande er lagt opp slik at ungdom frå Huglo kan delta, seier han.

Med dei nye rutene vil det kunna bli hakket meir utfordrande.

– Dette slår beina under det å vera med på aktivitetar i kvardagen, sukkar Anthonessen.


Til politisk behandling

No når skyss har kome med sitt forslag, er saka i hendene til politikarane.

Anthonessen håper fylkespolitikarane frå Stord er på pendlarane si side i saka.

– Tysnes har vel ikkje representantar i fylkestinget. Stord har tre, om eg hugsar rett. Eg håper fylkestingsrepresentantane frå Stord høyrer på pendlarane, seier han.

– Me har ein flink ordførar som frontar denne saka. Det set me pris på, legg Anthonessen til.

Til liks med Huglen, må han vurdera om han kan fortsetta i jobben, dersom ruteforslaget går gjennom.

– Det blir jo seks timar ekstra å reisa i veka, seier han.

– Eg hadde aldri trudd at det var Skyss som skulle få meg ut på arbeidsmarknaden igjen.


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...