DRAUMEPLASSEN: Både tysnesingar, bergensarar og utlendingar søkte til idylliske Godøysund. (Foto: privat)
DRAUMEPLASSEN: Både tysnesingar, bergensarar og utlendingar søkte til idylliske Godøysund. (Foto: privat)

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.
Publisert 20.07.2019 kl. 13.00.

Oldefaren til Rita, skipsreiar Haakon Wallem, kjøpte Godøysund for 30.000 kroner i 1938, og familien eigde området og hotellet heilt fram til 1982, då Rita var 16 år. Bestemor til Rita heitte også Rita, og ho var dotter til skipsreiar Wallem. Bestemora gifta seg til Steckmest-namnet, og familien har i mange år vore sterkt knytt til Godøysund.

– Eg hadde alle feriane mine der frå eg var lita. Me hadde feriehus på Vetle Godøy, og svært ofte pynta me oss og tok båten bort til hotellet til lunsj. Det var stilige greier der med slipstvang og koldtbord. Tenarskapet var uniformerte, og eg hugsar serveringsdamer i spisesalen med kyser på hovudet. Sjølv var eg stuepike då eg var blitt stor nok til det. Det var ei fantastisk tid på Godøysund, med mange gjester frå mellom anna Tyskland, England og USA. Det var ikkje heilårsdrift medan me dreiv hotellet, men ope frå mai til september.


Seglarfestar

Bergen seilforening leigde Godøysund hotell ei heil veke kvar sommar, noko Rita opplevde på nært hald.

– Då var det høg sigarføring på Godøysund. Det var livleg både i diskotek og spisesal. Seglarsamlingane var høgdepunkt, med meisterskapsseglasar og festar. Kongeskipet med kong Harald og dronning Sonja var også innom hotellet. Det var i det heile mykje pomp og prakt i den tida. Tysnesingane opplevde nok helst Godøysund og hotellet når der var diskotek eller dei var innom kaien, seier Rita, som sjølv i mange år hadde leiarstilling i hotellbransjen i Bergen.


Paradis på jord

I mange av åra Wallem/Steckmest-familien eigde hotellet, var det Mari Rømcke Moe som var direktør, i meir enn tretti år. I ein brosjyre for hotellet står det: «Stedets eier, H.J. Wallem, har betrodd gjestenes velvære til frk. Mari Rømcke Moe. Til sin hjelp har hun et utsøkt personale som setter sin ære i at alle gjester skal ha det strålende på Godøysund». I same brosjyren står det og: «Vi hører om Paradis på jord, om perler av skjønnhet! Slike uttrykk brukes når et landskap er så vakkert at en i begeistring griper i blinde etter superlativer.» Om peisestova står det: «Peisestuen, som har fått raffinert overlys, minner om promenadedekket på en luksusbåt. Den har stemning av sol under høy himmel bestandig.»


Ungt næringsvit

Rita har to eldre brør, ein av dei er Tom, som no er hovudeigar av Godøysund. Ho hugsar godt då den eldste broren som 16-åring hadde teke på seg å måla ein vegg på hotellet.

– Det var vestveggen han skulle måla, og han var lova 15 kroner timen. Men det visste ikke me andre. Han overlot då jobben til Tom, som skulle få ti kroner timen – frå eldstebroren. Og kva gjer då Tom? Jau, han kjem då til meg, den 12 år gamle systera, og tilbyr målejobben for fem kroner timen. Eg slår til og er fornøgd med betalinga. Men dei var nok ikkje mindre fornøgde, dei to brørne mine, som fekk fem kroner kvar for kvar time utan å gjera noko anna enn å få meg til å gjera heile jobben!


Christian Michelsen

Ein annan som starta si kommersielle karriere på Godøysund var Christian Michelsen, skipsreiar og statsminister frå 1905 til 1907.

– Han tente sin første halvskilling då han som liten gut var med foreldra til Godøysund. Då fanga han reker i pollen, som vart kalla Middelhavet, og selde rekene. Michelsen vart og glad i Godøysund, og kjøpte området med det som då var kalla «Godøysund bad og hotell» i 1922, fortel Rita, og finn fram ein bunke med notatar frå kaptein P. Einarsen, som styrte Godøysund for Michelsen til den tidlegare statsministeren døydde på Gamlehaugen i 1925.

– Kapteinen skildrar korleis Michelsen klarte å få ned prisen frå 120.000 kroner til 80.000 for hus, båtar og inventar. Den gongen var der 45 soverom. Kapteinen skildrar også korleis han bygde hønsehus med 50 høner, han hadde kalkunar og ein papegøye som snakka spansk.


Brannen

25. juli 1966 brann den om lag to hundre år gamle hovudbygningen ved hotellet. Truleg var brannårsaka peisglør i ei pappøskje. Hotelldrifta vart avvikla, men så tidleg som 12. mai året etter var det bygd opp ny hovudbygning, og nyopning vart feira med lunsj for spesielt inviterte.

– Me har teke vare på svært mykje papir frå den tida min familie eigde og dreiv hotellet. Her er rekneskapsoversikta for alle åra, og det viser seg at det aldri gjekk med overskot. Utan tvil så var det reiarlaget som subsidierte hotelldrifta. Godøysund har vore forbunde med mange kjensler for oss, tydelegvis også for dei tidlegare generasjonane. Eg må også vedgå at det var ein stor del kjensler som gjorde at me kjøpte Godøysund tilbake i 2016.

– Kva slags kjensler då?

– Me hadde jo svært gode minne frå tidlegare, og så observerte me jo det forfallet som hadde vore i mange år. Hotellbygningen ser jo ikkje ut, verken inni eller utanpå, og det har vakse til med tre og kratt slik at stiane er tilgrodde. Det er blitt utriveleg der.

– Kva måtte de då betala for Godøysund, som få år tidlegare gjekk for vel 13 millionar kroner?

– I alle fall noko mindre enn det, seier Rita, som altså eig saman med broren Tom og mannen hennar, og saman med mannen har feriebustad på Vetle Godøy, nær hotellområdet.


Ikkje meir hotell

No blir det laga reguleringsplan for området. Den er ikkje klar, og skal seinare vedtakast av Tysnes kommune. Men Rita Steckmest Sivertsen er klar på nokon av premissane.

– Me har alltid hatt ønskje om at hotelldrift skal lukkast, men no meiner me det har vist seg at det ikkje er grunnlag for hotell. I dag har jo dei fleste som kjem i båt store og velutstyrte båtar, og treng ikkje overnatting. Dessutan er det heller ikkje eit einaste overnattingsrom att på området. Det nedsarva hotellbygget bør nok rivast, men det er ikkje avgjort enno. Og så er me veldig klare på at me ønskjer å få drift på sommartid i sjøbua. Me har vore i kontakt med folk som er interesserte i å driva servering der på kaien om sommaren. I det heile ønskjer me å leggja til rette for at folk skal kunna bruka området året rundt. Me har alt no ein person i gang med å rydda dei tilgrodde stiane. Dessutan vil me rehabilitera badehuset, som ligg eit stykke frå hotellbygget.


Hytter

– Kva med sjansane for å få seg hyttetomt der?

– Det er ei av oppgåvene som Omega Areal, som lagar reguleringsplanen, har fått, nemleg å regulera inn tomter som det kan byggjast hytter på. Me ser for oss at eigedomen på over 400 mål skal bli ein attraktiv, fredeleg plass for tysnesingar og andre.

På Godøysund har det vore gjestgjeveri sidan middelalderen. Det har vore mange eigarar opp gjennom åra. No er det første gongen at ein tidlegare eigarfamilie har kjøpt tilbake Godøysund. Kanskje er det det som skal til for at øya igjen blir «ei perle i den vestlandske skjergarden», som der stod i ein annonse då Godøysund var til sals for nokre år sidan.


GODØYSUND HEILE LIVET: Rita Steckmest Sivertsen vart tidleg glad i Godøysund, og no vil ho gjera området attraktivt igjen.
GODØYSUND HEILE LIVET: Rita Steckmest Sivertsen vart tidleg glad i Godøysund, og no vil ho gjera området attraktivt igjen.
«MIDDELHAVET»: Rita Steckmest Sivertsen har ambisjonar om å rydda dei gamle stiane i området, også her ved pollen der Christian Michelsen som smågut fanga reker.
«MIDDELHAVET»: Rita Steckmest Sivertsen har ambisjonar om å rydda dei gamle stiane i området, også her ved pollen der Christian Michelsen som smågut fanga reker.
SKIPSREIAREN SOM EIGDE: Haakon Wallem, oldefar til Rita Steckmest Sivertsen, kjøpte Godøysund i 1938. (Foto: privat)
SKIPSREIAREN SOM EIGDE: Haakon Wallem, oldefar til Rita Steckmest Sivertsen, kjøpte Godøysund i 1938. (Foto: privat)
STILFULLT: Minne frå farne tider. (Foto: Privat)
STILFULLT: Minne frå farne tider. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Prioriteringar, Nasjonal transportplan 2022–2033

Ope brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes: Samferdsel, bladet til Transportøko-nomisk institutt, refererte 24.01.20 påtroppande samferdselsminister Hareide i det han overtok ansvaret etter Jon Georg Dale. Hareide gjorde det då klårt at verda står i ei klimakrise, og at arbeidet med den blir hovudoppgåva hans. Vidare lista Hareide opp trafikksikring og dernest infrastruktur som...