I AKSJON: Her er Alf avbilda i felten i lag med far sin (til venstre) torsdagen i NM-veka. (Foto: Obelix Barbala)
I AKSJON: Her er Alf avbilda i felten i lag med far sin (til venstre) torsdagen i NM-veka. (Foto: Obelix Barbala)

Alf (25) deltok i NM i feltpistol

– Det var ei ny oppleving, og spanande å delta for første gong, seier Alf Sundal (25), som var med i sin første norgesmeisterskap i feltpistolskyting førre veke.
Publisert 25.07.2019 kl. 15.01.

Frå 15. til 20. juli gjekk NM i felt og spesialfelt av stabelen i Dagali, og Alf var blant representantane frå Tysnes Sportskytterklubb.

– Det var interessant å sjå korleis toppen i Norge presterer og kva som må til for å vera i toppen, seier 25-åringen frå Tysnes, som for augneblikket bur på Stord.


Formannen er fornøgd

Formann i sportskytterklubben, John Arvid Kleppe, er godt fornøgd med 25-åringen sin innsats.

– Alf deltok i NM for første gong, og eg vil seia at han imponerte mest av alle. Han skaut i open klasse og er eit kjempetalent, seier Kleppe.

Det var i alt fire skyttarar frå Tysnes Sportskytterklubb som deltok i norgesmeisterskapen. Far til Alf, John Olav Sundal, tok sølv i sin klasse.

– John Olav og eg har reist på NM nesten kvart år i alle fall dei siste 20 åra, så dette er ein tradisjon, seier Kleppe.

– Me får sjå nye plassar i landet, og det sosiale og det å treffa skyttarvener er nesten like viktig som kva me klarer å oppnå, meiner han.


Godt skyttarmiljø

Det same synest Alf.

– Det er eit veldig fint miljø innan skytesporten. Og det er utruleg kjekt å driva på med når ein får det til, smiler han.

Han har halde på med skyting heile livet, og blei introdusert for hobbyen av far sin.

– Fotball var lenge i hovudfokus, men då den interessa tok slutt, så var skyting alternativet for meg, fortel han.

– Det hjelper å ha med seg nokon som har den nødvendige erfaringa inne. Far min har vore i toppen i mange år, og det hjelper meg å heva mitt nivå, seier Alf.


Hard konkurranse

Alf har tidlegare vore med i distriktsmeisterskap og kretsmeisterskap i skyting.

– Eg skulle så gjerne hatt ein medalje frå NM, men eg hadde for lite grunnlag til å sjå etter nokon medalje denne gongen.

– Norgesmeisterskapen er lik veldig hard konkurranse. Det er små marginar, og eitt dårleg skot kan utgjera skilnaden mellom ein potensiell medalje og at ein forsvinn langt nedover på resultatlista, fortel han.


Satsar på medalje neste gong

25-åringen innrømmer å ha brukt litt for lite tid på skyting i år.

Men resultata frå NM legg han bak seg, og no er målet å jobba for ein medalje til neste gong.

– Eg skal skjerpa meg, lovar han.

– Eg ser fram til neste NM, og så blir det forhåpentlegvis medalje til neste år, smiler han.


UNG SKYTTAR I NM: Alf Sundal (25) følgjer i faren sine fotspor. Førre veke deltok han i NM i feltskyting i Dagali. (Foto: privat)
UNG SKYTTAR I NM: Alf Sundal (25) følgjer i faren sine fotspor. Førre veke deltok han i NM i feltskyting i Dagali. (Foto: privat)
HØGT NIVÅ: Det var ikkje store marginar mellom medalje og tap under norgesmeisterskapen i feltpistol. (Foto: Obelix Barbala)
HØGT NIVÅ: Det var ikkje store marginar mellom medalje og tap under norgesmeisterskapen i feltpistol. (Foto: Obelix Barbala)

Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...