UNØDVENDIG: Frå 1. januar 2020 blir Tysnes sitt kommunenummer endra frå 1223 til 4616. Tysnes-patriot Sigvard Madsen tatoverte det noverandre kommunenummeret på leggen i fjor, og er ikkje særleg fornøgd med det nye. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)
UNØDVENDIG: Frå 1. januar 2020 blir Tysnes sitt kommunenummer endra frå 1223 til 4616. Tysnes-patriot Sigvard Madsen tatoverte det noverandre kommunenummeret på leggen i fjor, og er ikkje særleg fornøgd med det nye. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Tysnes får nytt kommunenummer

Du har kanskje lagt merke til Tysnes sitt nye kommunenummer på valkortet ditt.
Publisert 02.08.2019 kl. 13.37.

Tysnes er blant dei 43 kommunane som får nytt nummer som følgje av kommune- og fylkessamanslåinga.

Nummerskiftet trer i kraft i januar 2020, og 1223 blir 4616. Allereie no er det å sjå på valkortet til kommune- og fylkestingsvalet.


Tysnes-profil blir ramma

Ein av dei som kjenner på konsekvensane for nummerskiftet, er Tysnesfest-leiar Sigvard Madsen.

Han er Tysnes-patriot på sin fot, og i februar 2018 tatoverte han kommunenummeret til Tysnes på høgre legg.

– Eg meiner jo mitt om kommunesamanslåing, og eg trur at me klarar oss ganske så godt åleine, seier han om Tysnes kommune.

– Eg har lagt ned mykje tid i Tysnes, så tatoveringa er ein identitetsgreie for meg, å visa at det er her eg kjem frå.

Han meiner han kjenner seg litt som ein «redneck» no som dei styrande makter har valt å slå saman Hordaland og Sogn og Fjordane.


Sender rekninga til fylkeskommunen

– Kva gjer du no med tatoveringa du har frå før?

– Den skal stå. Arv og miljø er viktig. Skal du leva inn i framtida, må du jo ha med deg historia òg, seier han.

No tenkjer han at det kanskje må bli ei ny tatovering, anten på armen eller i panna.

– Då blir det heilt naturleg å senda rekninga til Anne Gine Hestetun, som ikkje klarar å styra ferjene våre eingong. Viss ho vert ny fylkesordførar, då.


Samde om statsnummeret

–Kva kjensler fekk du då du såg det nye kommunenummeret på valkortet?

– Då syntest eg at det blei litt bale. Så eg har tenkt at kanskje det er ei mogelegheit for at me kan bli ein eigen stat. Det er jo kanskje den diskusjonen me burde tatt, seier han og slår på tråden til ordførar Kåre Martin Kleppe.

Kleppe fastslår at det hadde vore naturleg å få nummeret 1, viss Tysnes skulle blitt eigen stat i framtida.

– Men det kunne fort ha blitt til 0101, held han fram.

– Men 1223 kunne blitt ein parentes, kanskje? Så foten min fortsatt kunne vore inne i tida, oppmodar Madsen håpefullt.

– Ja, då kunne du tatovert 0101 foran 1223 som du har på leggen din, konkluderer Kleppe.


Det blir Vestland fylke

På spørsmål frå Madsen om noverande ordførar er villig til å jobba for foten hans eller berre skrinlegg det heile, ligg det eit håp i svaret han får.

– Eg må nok seia at det er andre oppgåver eg må prioritera som ordførar, enn å redda leggen din, seier Kleppe.

– Me må berre akseptera at Vestland fylke blir Vestland fylke. Men det er klart, at ein gong det blir tid, så skal me sjå på forslaget.

Dette slår Madsen seg til ro med.

– Det finst jo eit anna alternativ her òg. Viss Anne Gine ikkje tar rekninga, så har eg kjøpt sånn svipenn. Kan du ta ein fredagsjobb då? Eg ordnar med vin, og du svir.

– Ja, då skal eg få ordna det, lovar Kleppe.


SKAL STÅ: Dette er tatoveringa som frå januar 2020 blir noko utdatert, men den skal få stå viss fylkesordføraren tar rekninga på ny tatovering.
SKAL STÅ: Dette er tatoveringa som frå januar 2020 blir noko utdatert, men den skal få stå viss fylkesordføraren tar rekninga på ny tatovering.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...