NY REKORD: Her skriv Olav Storesætre seg inn i boka på Blåbærhaugen for åttehundreogsjuande gong i år. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)
NY REKORD: Her skriv Olav Storesætre seg inn i boka på Blåbærhaugen for åttehundreogsjuande gong i år. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Olav har rekorden igjen

I 2018 gjekk Olav Storesætre 500 gongar til Blåbærhaugen, men blei forbigått av Gerald Kuderski som gjekk 806. Måndag gjekk Olav sin åttehundreogsjuande tur til topps.
Publisert 02.08.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.11.

«Tysnes» får vera med Storesætre på rekordturen. Det er måndag, og klokka er 15:36 når me er nådde fram til toppen.

– Korleis kjennest det å ha sett ny rekord?

– No tenkjer eg berre å halda fram, så lenge kneet held seg òg, er svaret.


Sta og målbevisst

I fjor blei pensjonisten frå Onarheim intervjua av «Tysnes» då han sette rekord med 500 turar til Blåbærhaugen. I januar oppdaga han at han hadde fått konkurranse av Gerald Kuderski, som gjekk forbi han med vel 300 turar.

– Eg er sta og målbevisst. Det vil seie at om eg går inn for ein ting, så fullfører eg, seier Storesætre, som bestemte seg for å ta igjen Kuderski då han såg seg slegen.

I innspurten har han gått 5-6 turar om dagen. To om morgonen, to på ettermiddagen og to om kvelden.

– I dag tidleg var eg oppe på Blåbærhaugen klokka ti på seks, og ti på sju. På den siste turen opp trefte eg Gerald, og fortalde han at eg låg like bak, seier han og ler litt.

– Eg vil nok kalla meg sjølv ein konkurransemann.


Vil gå fleire turar

Olav er utdanna murmeister, og har utført tungt arbeid sidan han var 15 år.

– Å byrja tidleg med å gjera noko fornuftig er viktig. Eg sit ikkje med hendene i lommane.

I mai fylte han 70 år, og strategien framover har han klart føre seg.

– Når eg no har passert sytti, så klarar eg ikkje å vera like rask som då eg var tjue. Då tek eg det igjen i mengde, fortel han.


Friluftsmenneske på sin hals

Kneet øydela han i ung alder, og skeiv i ryggen har han vore heile livet. Men han har ikkje latt det setja ein stoppar for «turgalskapen».

– Kanskje tek eg 1.000 turar før jul, om kneet held seg. Ut i frisk luft, det er den beste medisin. Eg går uansett vêr, smiler han.

– Alternativet hadde vore å sitja heime og råtna på rot.

Når Olav ikkje går til Blåbærhaugen, likar han å utforska andre fjell. Han likar òg å halda armane i orden med vedhogst, og er glad i å jakta og fiska.

For å klara å nå målet om 807 turar, har det ikkje blitt mykje tid til alt det andre. Men i byte mot alle turane til Blåbærhaugen har han fått betre kondis, og gått ned mange ekstra kilo.

– No er eg i god form til jaktsesongen, som eg gler meg veldig til. Då blir det nok færre turar til Blåbærhaugen, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...