DRAPSUTSTYRET KLART: Gjennom mange års iherdig kamp mot brunsnigelen har Steinar Rosset funne den perfekte oppskrifta: havregryn, byggmjøl, og vørterøl, blanda ut med Nemaslug. – Dette fungerer betre enn pakkeoppskrifta.
(Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)
DRAPSUTSTYRET KLART: Gjennom mange års iherdig kamp mot brunsnigelen har Steinar Rosset funne den perfekte oppskrifta: havregryn, byggmjøl, og vørterøl, blanda ut med Nemaslug. – Dette fungerer betre enn pakkeoppskrifta. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Har kjempa mot brunsnigelen i 13 år – no får han meir fri

Steinar Rosset har svaret på korleis ein best og mest effektivt gjer kål på dei irriterande brunsniglane. No er livet blitt enklare for hageentusiasten.
Publisert 03.08.2019 kl. 10.00. Oppdatert kl. 14.00.

Då Steinar flytta til Stord i 2006, blei han bombardert med brunsnigel. Sidan den gong har han gjort seg ein del erfaringar om kva metodar og middel som funkar og ikkje funkar for å halda bestanden i sjakk.

– Mantraet mitt er no at ein ikkje kan utrydda brunsnigelen, men med aktive tiltak går det an å redusere bestanden monaleg, slik at det går an å ha plantar og grønsaker i fred i hagen, seier han.


Omfatta av dyrevernlova

Første bod for ein snigelfri hage er å unngå at dei har skjulestader. Hyppig slåing av gras er eit viktig verkemiddel.

– Det er opp til den enkelte korleis hagen skal sjå ut, altså ein privatsak. Men om ein ikkje ønskjer brunsniglar i hagen, så må ein gjera aktive tiltak.

Sjølv om mange synest dei er ekle, er brunsniglane òg omfatta av dyrevernlova.

– Dei skal drepast på ein human måte. Salt, eddik og salmiakk skaper store lidingar for dei, seier han.

– Helst bør ein klyppa dei, éin centimeter bak følehorna. Eller hiva dei i ei bøtte og hella kokande vatn over, rådar han.


Ser tydelege resultat

Steinar nyttar òg Feramol, som gjer at brunsnigelen mister matlysta, og døyr etter nokre dagar med inntaket.

– Om du klypper dei, strø Feramol på, så tiltrekkjer dei seg artsfrendar som et dei, og som får middelet i seg. Den daude snigelen og ferramolen tiltrekk seg andre sniglar, og slik kan ein redusera bestanden utan at ein treng å klyppa alle. Men aller helst bør ein nytta Nemaslug, rådar han.

Nematodane i Nemaslug startar ein kjedereaksjon; når ein snigel et ein daud snigel med Nemaslug i seg, vil denne òg få nematodane i seg.

– På denne måten vil middelet heile tida spreie seg til andre sniglar. Eg starta med Nemaslug i privat regi i fjor, og ser tydeleg resultat av dette allereie i år, held han fram.


– Politikarane søv i timen

Han fortel at Sluxx er eit billegare og meir effektivt middel enn Feramol, som ein diverre må ha sprøytemiddelsertifikat for å bruka.

– Eg vil oppmoda politikarar og myndigheiter til å leggja press på importørane slik at Sluxx kan bli tilgjengeleg for hageeigarar, seier han. Han trur òg at det kunne hatt mykje å seia for dei som bur i nær omkrins til kyrkjeareal og andre offentlege areal der brunsniglane no ferdast fritt, om kommunen starta å bruka Sluxx.

– All honnør til Tysnes kommune som utbetaler støtte til bygdelag som vil gjennomføra brunsnigelaksjonar, seier han.

– Men det kan gjerast meir, og politikarane og myndigheitene søv i timen som overlèt brunsnigelproblemet til hageeigarar og bønder.


Store konsekvensar

I fjor var Steinar ein viktig pådrivar for Uggdal bygdalag sin brunsnigelaksjon. Bygdalaget fekk 16.000 av formannskapet til å setja ut ulike depot med Nemaslug i Uggdal.

Han er aktivt med i Facebookgruppa «Vi som vil mordersneglene til livs», ei gruppe med 13.000 medlemar.

– Det har vore mykje snakk om bier og humler. Mange i gruppa har observert at brunsnigelen et opp humlelarvane.

Dette trur han er ein vesentleg årsak til den minka bie- og humlebestanden. I tillegg er mange brunsniglar berarar av e-coli og listeria.

– Får du dei i salatkassen eller jordbæråkeren, kan du bli alvorleg sjuk. Neste skrekkscenario er at dei hamnar i innmarka til bønder, og deretter i siloballane, slik at dyra får bakteriane i seg, seier han.

– Ein ser knapt konturane av konsekvensane dette kan få.


Raringen med hovudlykta

Steinar ferierte mykje på Tysnes frå 2010, og flytta hit nokre år seinare.

– I 2010 såg eg ikkje ein einaste brunsnigel. I 2011 såg eg eitt par, og i åra etter har det eskalert heilt.

Sidan då har han gått uteljelege rundar i hagen og nabolaget, og har drepe mellom 500 og 1000 sniglar på einskilde kveldar.

– Dei legg seg i skjul om dagen, så det er viktig å gå rundar om kvelden. Eg har òg forsøkt å gå om morgonen, men etter at eg starta å pendla herifrå til Stord har det ikkje vore lett å bruka morgonane, seier Steinar.

Difor har han brukt kveldane og helgane så mykje som mogleg.

– Naboane har nok tenkt sitt om raringen som går rundt i vegkanten med hovudlykt, ler han.

– Men eg prisar meg lukkeleg over at eg har gjort arbeidet eg har gjort, for no har eg fått fritida mi tilbake. I år bruker eg ein brøkdel av tida som eg gjorde i fjor, smiler han.


MANGE VEKSTAR: Jordbær er det kjekkaste. Steinar har òg potet, purre, grønnkål, brokkoli, gulrot og reddik, samt ulike urter. For at kjøkenhagen skal overleva, har han kasser med bord på tvers over, og vaksduk utanpå kanten til borda.
MANGE VEKSTAR: Jordbær er det kjekkaste. Steinar har òg potet, purre, grønnkål, brokkoli, gulrot og reddik, samt ulike urter. For at kjøkenhagen skal overleva, har han kasser med bord på tvers over, og vaksduk utanpå kanten til borda.
JORDBÆR MED ATTERHALD: Hadde Steinar ikkje gjort jobben han har gjort, trur han ikkje det hadde vore mogeleg å nyta denne skålen med ferske jordbær frå åkeren.
JORDBÆR MED ATTERHALD: Hadde Steinar ikkje gjort jobben han har gjort, trur han ikkje det hadde vore mogeleg å nyta denne skålen med ferske jordbær frå åkeren.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...