FERIERANDE FAMILIE: Vivian Skaten Nesse, Lykke Elida Skaten Bakervik (5) og Rune Bakervik trivst godt på Tysnes. (Begge foto: Vetle Mikkelsen)
FERIERANDE FAMILIE: Vivian Skaten Nesse, Lykke Elida Skaten Bakervik (5) og Rune Bakervik trivst godt på Tysnes. (Begge foto: Vetle Mikkelsen)

Byråd Rune Bakervik slappar aller best av på Tysnes

I juni tok han over den kanskje mest diskuterte byrådsposten i Bergen. I Flakkavågen lar han skuldrene senka seg.
Publisert 04.08.2019 kl. 08.00.

– Det har seg slik at kona mi Vivian, begge foreldra hennar er frå Tysnes, seier Rune Bakervik.

48-åringen er byutviklingsbyråd for Arbeidarpartiet i Bergen og gift med Vivian Skaten Nesse, som har far frå Neshamn og mor frå Flakkavågen.

– Heile slekta hennar er frå Tysnes. Då eg trefte ho fekk eg òg ei tilknyting til Tysnes, fortel byråden, som òg er trufast «Tysnes»-abonnent, ivrig.

Vivian og broren har tatt over morfaren og mormora sitt hus i Flakkavågen, ei perle dei kallar Solhaugen.

– Det huset bruker me som feriestad både sommar og vinter. Eg begynte å reisa hit saman med ho for ti års tid sidan, seier Rune.

I 2013 gifta han og Vivian seg til og med på Onarheim.

– Då gifta me oss i Onarheim kyrkje, der kona mi òg er døypt. Det var fordi at me begge trivst utruleg godt her, og for at mormora til Vivian, som var blitt ganske gammal då, òg skulle kunna vera med, fortel han, og legg til at dei hadde bryllaupsmiddagen på Haaheim Gaard, før dei stakk til byen og hadde sjølve bryllaupsfesten på Victoria pub i Bergen.


Senkar skuldrene

– Me er ute så mykje me kan. Me er mest her på Onarheim-sida. Då blir det å gå turar til Blåbærhaugen og i nærområdet rundt huset, seier Rune.

Familien er ein del på sjøen òg.

– Me bur på Nordnes midt i Bergen sentrum, så det er veldig fint å ha moglegheita til å reisa og få litt andre omgjevnadar, smiler han.

– Det blir ein stor kontrast?

– Ja, det er det verkeleg. Me føler oss veldig heldige som har moglegheita til begge delar, svarer han.

Han fortel at han verkeleg får lada batteria på feriestaden i Flakkavågen.

– Eg har eigentleg alltid sagt det, at dette er den staden eg føler at eg slappar mest av på, seier Rune.


Barnevennleg festival

Som oftast har Rune og familien reist til Tysnes i starten av Tysnesfest, ettersom festivalen pleier å samanfalla med ferievekene til han og Vivian.

– Då prøver me å få med oss nokon konsertar og arrangement på Tysnesfest. Før me fekk dottera vår var det gjerne på kveldstid. I dei seinare åra har det blitt meir og meir barnekonsertar, turar, og kyrkjekonsertar her i kulturkyrkja, seier Rune.

Han set pris på at Tysnesfest har profilert seg som ein festival for heile familien.

– Eg synest det har vore veldig bra. Det nye i år, der ein ikkje betalte inngangspengar for å vera i Våge og på marknaden, det synest eg funka veldig bra. Og så var det ein del konsertar for barn i Bermudateltet. Det er heilt topp, meiner han.

– Tysnesfest har noko for alle, legg han til.


Lovord om forgjengaren

I juni i år bad Anna Elisa Tryti (Ap), den kanskje mest omdiskuterte byrådspolitikaren i Bergen i denne perioden, om å få gå av som byutviklingsbyråd. Arvtagaren blei ingen ringare enn Rune Bakervik.

– Sånne ting skjer veldig overraskande. Ein er byråd til ein ikkje er det lenger. Ein har inga oppseiingstid, seier Rune.

Då han fekk telefonen frå byrådsleiar Roger Valhammer (Ap), blei han overraska; samtidig syntest han moglegheita verka for spennande til å takka nei.

Forgjengaren hans, Anna Elisa Tryti, blei utsett for truslar både på nett og i brevformat. Då ho offentleggjorde truslane ho hadde mottatt, slo det politiske miljøet i Bergen ring rundt ho.

– Kva tenker du om det politiske debattklimaet for tida?

– Når eg høyrer historier, og får ta del i dei opplevingane som Anna Elisa og andre norske politikarar har hatt, så synest eg det er skremmande. Det er verkeleg ein trussel mot demokratiet, svarer Rune.

– Og så slår det meg jo at det er flest kvinnelege politikarar som opplever dette. Det seier noko om at me har ein lang veg å gå, før me får eit godt, likestilt samfunn når det gjeld kjønn, held han fram.

– Den jobben Anna Elisa har gjort, står det all respekt av.


Spennande felt

– Byutvikling er der me legg rammene for korleis me skal innretta liva våre, seier Rune.

Han fortel at byutviklingsfeltet inneber korleis ein skal bygga ut byen, og samtidig sikra at det er strukturar på plass, som gjer at folk kan leva gode liv. Blant anna gjeld det infrastruktur og kollektivtransport.

– Etter at vårt byråd tok over for fire år sidan, har det vore eit markant skifte i byutviklingspolitikken, til det betre. Me har vore veldig tydelege på at Bergen skal vera gå-byen, der ein i minst mogleg grad er avhengig av å køyra bil, seier Rune.

Spesielt synest han arbeidet med Bybanen er spennande. Han beskriv den som sjølve grunnstrukturen for kollektivsystemet i vestlandshovudstaden.

– No er det viktig at me står på dei vedtaka som er gjort, slik at me faktisk får Bybanen til Åsane. Det skylder me Åsane, seier byråden.


Brenn for arbeidsliv

Rune voks opp i det han kallar ein typisk arbeidarklasseheim. Frå oppveksten var han tilhengar av Arbeidarpartiet, men det var ikkje før tusenårsskiftet at han verkeleg begynte å engasjera seg i partiet.

– Rundt tusenårsskiftet trur eg at Frp for første gong var større enn Arbeidarpartiet på målingane. Då tenkte eg «no er det på tide å gjera noko meir enn å berre stemma Ap, no engasjerer eg meg», fortel Rune.

Særleg arbeidslivspolitikk har engasjert han, og han har lang fartstid i fagbevegelsen.

– Eg er veldig opptatt av arbeidarbevegelsen sine to bein, både det faglege og det politiske. Eg ser nødvendigheita av at me må engasjera oss politisk òg, dersom me skal kunna endra vilkåra for arbeidsfolk, seier Rune, som for tida har permisjon frå jobben som regionkontorleiar i Handel og Kontor.

No er han som nemnt byråd, iallfall fram til valet i september. Det kan koma til å endra seg.

– Er du spent på valresultatet i Bergen, med tanke på at bompengelista har fått så stor oppslutning?

– Det er me nok alle. Det kan sjå ut til at det er ein ganske uavklart situasjon i bergenspolitikken akkurat no, seier Rune.


SPENNANDE JOBB: Rune Bakervik tok nyleg fatt på ei krevjande stilling i Bergen, då han tok over som byutviklingsbyråd etter Anna Elisa Tryti.
SPENNANDE JOBB: Rune Bakervik tok nyleg fatt på ei krevjande stilling i Bergen, då han tok over som byutviklingsbyråd etter Anna Elisa Tryti.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...