STUDENT IGJEN: Vetle Nordgård Mikkelsen (23) har jobba i «Tysnes» i vel eitt år. No går ferda vidare til Bergen og studentlivet. (Foto: Camilla Korsnes)
STUDENT IGJEN: Vetle Nordgård Mikkelsen (23) har jobba i «Tysnes» i vel eitt år. No går ferda vidare til Bergen og studentlivet. (Foto: Camilla Korsnes)

Byter ut blokka med bøker

Vetle Nordgård Mikkelsen (23) har vore fast inventar hjå Bladet Tysnes sidan han fekk jobb her i fjor sommar. No, eitt år seinare, fyk han vidare til Bergen og studentlivet.
Publisert 05.08.2019 kl. 10.00.

Det er mykje for underteikna å fylla skoa etter, når Vetle frå Odda forlèt redaksjonen i «Tysnes». Gjennom året har han, forutan å vera ordspel-meisteren i redaksjonen, vore ein humørspreiar og ein god kollega med mykje engasjement.

Journalisten villa seg først til Tysnes etter eit halvt års opphald ved Nynorsk Avissenter.

– Kva tenkte du om Tysnes då du kom hit?

– Eg tenkte at her var det fint, og kjekke folk og ein hyggeleg jobb. Kan det bli betre? smiler han.


Blei fort kjend

Etter fire månader med praksis i «Firda» og to i «Tysnes», hoppa han inn i fast stilling her, og blei kjend med ulike delar av Tysnes-samfunnet frå første dag.

– Om eg ikkje hugsar feil, var den første saka mi om minibiblioteket i Våge. Same dag blei eg sendt på kyrkjekontoret.

23-åringen beskriv tysnesingane som eit sjarmerande folkeslag.

– Tysnesingane er stort sett imøtekomande, og veldig flinke til å stilla opp til intervju. Det verkar som om dei skjønar at viss det skal bli avis, må det vera folk å skriva om, rosar han.


Tilbake til skulebenken

Vetle starta på ein bachelor i nordisk språk og litteratur ved UiB hausten 2015. Den vil han no fullføra. Fram til hausten 2017 var han innom ymse studium.

Frå januar 2018 byrja han i praksis hjå Nynorsk Avissenter, før han kom hit.

– Kvifor forlèt du oss no?

– Eg trivst best på større plassar, og eg saknar nettverket mitt i Bergen utruleg mykje. Og så har eg veldig lyst til å fullføra utdanninga mi.


Starta med moped

Dei beste minna frå tida på Tysnes er alle turane på portrettoppdrag i lag med fotograf Camilla Korsnes, som han har fått eit nært og varmt venskap med, og alle besøka frå kjærasten hans.

– Eg kjem til å sakna moglegheita til å fortelja ulike menneske sine historiar. Og fjellturar med gode kollegaer, legg han til.

– Har du eitt dårleg minne du vil dela?

– Då eg først kom hit, hadde eg ikkje lappen. Då køyrde eg moped. Eg hugsar ein utruleg våt tur til Flornes utan regnjakke. Saka eg skulle dekkja var i seg sjølv hyggeleg, men omstenda rundt var ikkje like hyggelege.


Vil ta fram aktivisten att

– Kva er draumen og planane vidare?

– Vel, det hadde jo vore «nais» å ikkje hamna på NAV, då, ler han.

– Eg kunne tenkt meg å finna ein fast jobb som eg trivst med, som betre kan kombinerast med fritidsinteressene mine.

23-åringen er som nemnt eit engasjert menneske, og engasjementet brenn spesielt for politiske saker.

– Ein journalist skal jo helst vera eit apolitisk menneske, på fritida så vel som i arbeidstida. Eg ser veldig fram til å kunne engasjera meg politisk igjen, seier han.


Lært mykje på Tysnes

– Har du lært noko frå tida på Tysnes, som du tek med deg vidare i livet?

– Eg har lært meg sjølv betre å kjenna. Eg har funne meir roen, og blitt ein psykisk sterkare person. Og ein langt dyktigare fotograf enn eg var før, ler han.

Gjennom fast jobb har han òg fått eit forhold til det å styra eigen økonomi på ein sunn og strukturert måte.

– Eg har fått mange verktøy som kjem til å koma meg til gode i studietida og i arbeidslivet i åra som kjem, avsluttar han.


FØRSTE VEKE: Vetle har lært mykje om seg sjølv gjennom året i «Tysnes» som han tek med seg vidare i livet. Her er eit tilbakeblikk på Vetle og kollega Øyvind Bjerkestrand, då dei var heilt ferske bladfykar. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
FØRSTE VEKE: Vetle har lært mykje om seg sjølv gjennom året i «Tysnes» som han tek med seg vidare i livet. Her er eit tilbakeblikk på Vetle og kollega Øyvind Bjerkestrand, då dei var heilt ferske bladfykar. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...