LASTINGA: Det krevst god planlegging for å få plass til alt som skal på.
LASTINGA: Det krevst god planlegging for å få plass til alt som skal på.

Trond trivst best på hjul

I 2010 starta Trond Hillesvik (41) opp med ein lastebil. No har transportfirmaet fem bilar på vegane på Vestlandet.
Publisert 06.08.2019 kl. 06.00.

Me møter Trond Hillesvik i førarsetet på ein 17 meter lang Volvo semitrailer på ferja frå Jektevik mot Hodnanes. Klokka er 08.20 ein måndagsmorgon.

– Eg var vel oppe i 06-tida og reiste med ferja over til Apalvegen på Stord med eit lass byggjevarer frå Optimera. No skal eg tilbake til Optimera på Heningen i Uggdal og henta eit lass som skal til Ostereidet, seier ein smilande sjåfør, dagleg leiar og eigar av T. Hillesvik Transport AS.

– Då kan nok klokka bli nærare 20.00 i kveld før eg er heime igjen.


Fleire bilar

Transportfirmaet har no fem bilar på vegane, og treng han fleire, leiger han inn. To av bilane går i faste ruter for Nortemp og køyrer matvarer mellom Bergen og Stavanger. Ein køyrer for TNR, Transportsentralen Nord-Rogaland.

– Dei bilane er så å seia aldri innom Tysnes, og sjåførane bur heller ikkje her. Men me har berre norske sjåførar no, seier Trond når me møter han igjen på kaiområdet til Optimera på Heningen. Der ligg det mange pakkar med element til hus som skal fraktast rundt om, og truckføraren er raskt på plass og klar for lasting.

– Eg er litt stressa no. Ferjetidene kan eg i hovudet og ferja går frå Våge 10.50. Det skal halda hardt å nå den, seier Trond medan han festar stropper på eit løft.


Ferjer og Hordfast

Som for dei aller fleste på Tysnes, er ferjene svært vesentlege for transportfirmaet. Og Trond Hillesvik er uroa over planane om å redusera ferjetilbodet frå nyttår.

– Eg har sjølvsagt skrive under på protestlista. Det er jo heilt forkasteleg å tenkja på å redusera eit tilbod som heller burde vorte betra. Vegane her på Tysnes er jo heller ikkje å skryta av, dei er vel dei verste eg køyrer på. Eg er forresten veldig positiv til planane for Hordfast. Det vil bli ein stor føremon for oss når fastlandssambandet er ferdig, seier Trond, medan han sjekkar klokka. Lastinga er godt i gang, men det er også svært viktig å ta seg tid til å sikra lasta godt.


Papirarbeid

Sjølv likar den daglege leiaren aller best å køyra bil. Men det blir sjølvsagt ein god del kontorarbeid som følgjer med.

– Eg har kontor her inne i bygget til Optimera, og det blir ein del timar med papirarbeid og organisering derfrå og, seier Trond etter å ha avslutta ein samtale på mobiltelefonen.

– Har du relevant utdanning for slikt arbeid?

– Nei, ikkje i det heile, ler Trond.

– Eg kan eigentleg berre køyra bil, eg. Men eg har jo lært meg det som trengst, og så har me rekneskapsførar. Det er ikkje til å nekta for at det av og til kan bli lange arbeidsdagar, men det er svært tilfredsstillande å driva med mitt eige firma, og eg trivst godt med dette.


Lastebildraumen

Det var ikkje tilfeldig at Trond kom til å leva av og med lastebil.

– Far min var langtransportsjåfør, og eg fekk tidleg sansen for store bilar. No har eg køyrt sidan eg var ferdig med militæret. Bror min, Rune, driv Rune’s Maskin, så me har jo fått det med oss heimefrå dette med maskinar og store bilar.

– Men du har vel måtta investera mykje pengar i alle desse bilane og dermed teke ein stor sjanse?

– Jau, det er klart at dei kostar. Denne Volvo-trekkvogna kostar nær to millionar, og tralla, som også kan lasta takstolar, kostar 700.000 kroner. Men eg har leasa dei.

– Du køyrer mykje huselement for Optimera?

– Ja, i dag skal eg til Ostereidet i Nordhordland og levera til eitt hus. Nyleg var eg på Søfteland med element til eitt hus. Då brukte me to dagar med kranen min på å setja opp eit toetasjars hus og garasje, ganske effektivt.


Dugnad

Trond har tre døtre i alderen 19, 15 og 13 år. I tillegg til familie og ein krevande jobb, er han også ivrig med når det skal gjerast klart for Tysnesfest.

– Tysnesfest har i alle år vore viktig for oss som bur her. Difor stiller eg gjerne opp med både lastebilar og truckar når det trengst. Sjølv om eg ei tid køyrde for Skude Transport på Karmøy, har eg alltid budd her på øya.


Bli større

Transportselskapet har vakse sidan starten for ni år sidan. Trur gründaren at dei vil veksa jamt vidare?

– No kan me ikkje veksa meir og få fleire bilar og sjåførar utan at eg må setja av meir tid på kontoret, noko eg nødig vil. Det er eigentleg ikkje noko mål i seg sjølv å bli større, og eg er godt fornøgd med stoda slik ho er no, seier Trond Hillesvik med eit smil. Den 17 meter lange semitraileren er ferdig lasta, og Trond svingar ut frå optimeraanlegget og køyrer mot Våge og ferja.

– No er eg usikker på om eg når ti på elleve-ferja. Eg ringjer dei og spør om dei kan venta litt på meg.

– Har du ringt og bede om det før?

– Ja, det har eg nok, og dei plar vera fleksible, skryter Trond Hillesvik, som kom seg med ferja, og dermed også kom seg heim litt før klokka 20.00.


FERJETURAR: Trond Hillesvik er lei av å måtta forhalda seg til ferjerutene.
FERJETURAR: Trond Hillesvik er lei av å måtta forhalda seg til ferjerutene.
MYKJE LOGISTIKK: Som dagleg leiar og sjåfør må han også bruka mobiltelefonen mykje.
MYKJE LOGISTIKK: Som dagleg leiar og sjåfør må han også bruka mobiltelefonen mykje.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...