VIKTIG ROLLE: Det nærmar seg val, og «Tysnes» si oppgåve er å skapa ein arena for den lokale debatten.
VIKTIG ROLLE: Det nærmar seg val, og «Tysnes» si oppgåve er å skapa ein arena for den lokale debatten.

Leiar: Klart for valkamp

Publisert 09.08.2019 kl. 06.00.

Måndag 9. september er den offisielle valdagen for kommune- og fylkestingsvalet 2019. Valet er med andre ord berre ein månad unna.

August er godt i gang, fellesferien er over og det nærmar seg skulestart. Det betyr også at lokalpolitikken våknar til live igjen, sjølv om det i sommar har vore meir aktivitet enn det pleier å vera kring ferietidene. Det har tilogmed vore kalla inn til politisk møte, då landbruk/teknisk i midten av juli diskuterte rammesøknaden for dispensasjon til nytt teknisk bygg i Våge, i samband med innføringa av el-ferje på sambandet Våge-Halhjem.

Det har også vore andre politiske diskusjonar som har halde seg aktive gjennom sommarmånadane. Dette gjelder spesielt debatten kring nye ferjetider, som dei siste vekene også har fått auka fokus i dei nasjonale media. I denne utgåva av «Tysnes» kan ein lesa om Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum, som har vore på Jektevik og høyrt lokale meiningar kring det nye rutetilbodet.

Ein kan også lesa om den sentrale FrP-politikaren Sivert Bjørnstad, som måndag besøkte Tysnes. Dette besøket var med på å markera starten for Tysnes FrP sin valkamp, og med berre éin månad igjen er det ingen tvil om at det er på tide å koma i gang.

Som lokalavis for Tysnes kommune er det vår jobb å følgja den politiske debatten tett, og spesielt inn mot valet. «Tysnes» si oppgåve er å skapa ein arena for den lokale debatten, og få fram dei ulike meiningane og stemmene. Det betyr ikkje berre at politikarar og listekandidatar skal koma til ordet, men også innbyggjarane som sit med makta i sine hender når valet skal avgjerast i september. Me er opptekne av å setja fokus på dei sakene som betyr mest for veljarane, og tek meir enn gjerne imot tips og innspel til kva saker som fortener fokus i valkampen. Me er også alltid interesserte i å få fram innbyggjarane sine eigne meiningar, enten gjennom intervjuform eller via lesarbrev.

Det er ei spennande politisk tid i Tysnes kommune, og det er mange saker som engasjerer. Dette inkluderer ferjeruter og vindkraft, som er saker som strekker seg langt utanfor kommunegrensene. Det er også sterke meininger kring meir lokale saker, som framtidig skulestruktur og lokal infrastruktur. I denne utgåva av «Tysnes» ser ein òg at stadig nye politiske sider kastar seg inn i diskusjonane om potensiell ny samlokalisering av naudetatane.

Det er fire år sidan Høgre tok over ordførarvervet i kommunen frå Arbeidarpartiet, og Kåre Martin Kleppe vart den yngste ordføraren i landet. Kva som vert resultatet av valet i år er uvisst, og me ser med spenning på resultatane når dei begynner å tikka inn på valnatten. Det er i år berre fem parti som stiller til val i Tysnes. Venstre, som dei siste fire åra har hatt Arve Belt som representant i kommunestyret og i landbruk/teknisk-utvalet, klarte ikkje å stilla liste i Tysnes i år. Det same gjeld Miljøpartiet Dei Grøne, som stilte liste for fyrste gong for fire år sidan. At ein no berre sit igjen med fem parti er ei utvikling som er lite ynskjeleg. Me treng politisk mangfald, noko også tidlegare ordførar Kjetil Hestad kommenterte i eit lesarbrev då det i mars vart kjend at Venstre ikkje stiller til val.

Men at Venstre er vekke betyr i det minste at det vil verta endringar i partifordelinga i kommunestyret. Om det vil verta store nok endringar til å endra maktfordelinga er endå uvisst, og det vert spennande å sjå om dei same partikoalisjonane vil bestå etter valet. «Tysnes» ser fram til eit auka valkampfokus, og me vil gjera vårt for at veljarane skal verta kjende med partia, kandidatane, og politikken dei står for. Godt val.


Siste saker Gå til framsida

– Veldig skummelt

Hanne Sofie (11) og Milla (9) spelte heilt åleine for ein fullsett kulturkyrkje på den årlege julekonserten til Onarheim Musikklag.

Leiar: Skulesatsing er viktig for lokal optimisme

Tysnes kommune satsar 70 millionar på eit flunkande nytt mellomtrinn på Tysnes skule. Det er ei offensiv og positiv satsing på skulen i Tysnes.I sist veke blei det kjent at det er det byggjefirmaet Leigland Bygg frå nabokommunen Fusa som får oppdraget. Kontrakten skal skrivast under i komande veke. Då skal alt...

Starta ein ny tradisjon

Då Maren (10) skulle opptre på julekonserten i Tysnes kyrkje i kveld, blei ein ny tradisjon skapt for familien Lunde.