HEIMEBANE: Båtlaget Njord/Tysnes er klare for NM i oselvar på heimebane. Her frå sommarregattaen for to år sidan. (Arkivfoto: Randi Kleppe)
HEIMEBANE: Båtlaget Njord/Tysnes er klare for NM i oselvar på heimebane. Her frå sommarregattaen for to år sidan. (Arkivfoto: Randi Kleppe)

Klart for oselvar-NM med 23 påmelde båtar

I helga er det nok ein gong Tysnes sin tur til å arrangera norgesmeisterskapen i oselvarsigling.
Publisert 09.08.2019 kl. 10.00.

– Eg håpar NM kan vera god PR for å få med fleire yngre krefter i oselvarmiljøet, fortel Kjell Magnus Økland.

Han er medlem i båtlaget Njord/Tysnes, som i helga arrangerer norgesmeisterskapen i oselvarsigling på Tysnes. Økland fortel at det i år er 23 påmelde oselvarar som skal kjempa om edelt metall. Det er éin båt meir enn då Milde Båtlag arrangerte norgesmeisterskap i Fanafjorden i fjor.


God påmelding

– 23 båtar er bra. Arrangørane har lagt ned ein god innsats med å få deltakarar. Tolv av båtane er Tysnes-båtar. Det må eg seia er ganske solid, fortel han.

– Me har nokre litt nye namn også. Det er viktig at me får prøvd å gjera noko med snittalderen i miljøet, seier han vidare.

Blant dei påmelde er den regjerande meisterbåten «Berserk», under leiing av skipper Jan Vee.

– Det vert spennande å sjå om dei klarar å forsvara sigeren frå i fjor, seier Økland.

Norgesmeisterskapen går føre seg laurdag og søndag, og båtane skal sigla utanfor Våge. Det er planlagd sju seilaser, med maksimalt fire seilasar kvar dag. Søndag vert det premieutdeling der medaljevinnarane skal få sin velfortente heider og ære.


Mykje førebuingar

Økland skal sjølv ikkje delta i konkurransen, men er godt nøgd med at norgesmeisterskapen kjem tilbake til Tysnes.

– Det er berre bra å ha det på Tysnes. Det er litt utfordring, for det krev mykje førebuingar, mellom anna med tanke på deltakarservice og å få på plass startbåtar og slikt. Men båtlaget gjer ein god jobb og er godt førebudd. Me hadde ein godt gjennomført sommarregatta med mange besøkande i juni, avsluttar Økland.


Siste saker Gå til framsida

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...