TYSNES-TUR: Måndag var stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (i midten) på besøk på Tysnes, og fekk mellom anna ei omvising på omsorgssenteret. Her er han, lokallagsleiar Magnar Solheim (til høgre) og resten av FrP-representantane i prat med open omsorg-leiar Birthe Tveit.
TYSNES-TUR: Måndag var stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (i midten) på besøk på Tysnes, og fekk mellom anna ei omvising på omsorgssenteret. Her er han, lokallagsleiar Magnar Solheim (til høgre) og resten av FrP-representantane i prat med open omsorg-leiar Birthe Tveit.

Stortingsrepresentant vitja Tysnes

Finanspolitisk talsmann i Framstegspartiet, Sivert Bjørnstad, var innom både Optimera og omsorgssenteret då han besøkte Tysnes måndag.
Publisert 09.08.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 16.02.

– Det er to utfordringar som går igjen. Det er samferdsel og tilgang på fagpersonell, fortel Sivert Bjørnstad.

Måndag var stortingsrepresentanten på besøk på Tysnes, og på programmet stod mellom anna omvising hos Optimera i Uggdal, samt ein tur innom omsorgssenteret. Bjørnstad tok i februar over som finanspolitisk talsmann i FrP etter Helge André Njåstad, og trønderen bruker tida fram mot valet på å reisa rundt i Norge.

Både bedriftsbesøket på Optimera og omvisinga på omsorgssenteret gav stortingsrepresentanten innblikk i nokre av utfordringane arbeidsplassane i kommunen står overfor, og samferdsel og kompetansemangel vart trekte fram som to problemstillingar.

– Dette er to viktige saker med tanke på lokalvalet, seier Bjørnstad.


Ferjetider

Med på rundturen var mellom anna Magnar Solheim, som er lokallagsleiar og toppkandidat for Tysnes FrP, og han informerte Bjørnstad om problematikken kring dei nye rutetidene på fylkesvegsferjene til og frå Tysnes. Dette vart eit heitt tema blant FrP-gjengen.

– Det er ferje som er den heite saka no. Alle som pendlar inn og ut vil verta skadelidande slik forslaget er no, fortel Solheim, som får støtte av partikollega Bjørnstad.

– Målet må jo heller vera at rutetilbodet skal verta betre, slår stortingsrepresentanten fast, samtidig som han presiserer at partiet på ingen måte er imot innføringa av elferjer.

Ferjetidene vart også diskutert med Rolf Hansen i Optimera, då FrP-arane var innom bedrifta. Hansen nemnde mellom anna at dei nye ferjetidene vil gjera det vanskeleg for dei som pendlar til Tysnes frå Stord.


Kompetansemangel

Både Rolf Hansen i Optimera og Helga Boland ved Tysnes omsorgssenter fekk vist FrP-gjengen rundt på sine fasilitetar, og stortingsrepresentanten verka godt nøgd med det han fekk sjå. Blant anna skrytte han av det nye omsorgssenteret.

– Det er eit flott bygg med dei funksjonane som trengst, og det verkar som det er ordna forhold her, fortel han.

På omsorgssenteret fekk han sjå både omsorg+-bustadane, storstova, dagsenteret, kjøkkenet, ein av avdelingane og uteområdet. Turen gjekk også innom kontorområdet, der FrP-delegasjonen møtte open omsorg-leiar Birthe Tveit. Ho fortalde at ting fungerer greitt, men at det er vanskeleg å få tak i nok fagpersonell til å fylla stillingane i tenesta.

– Nabokommunane kan tilby høgare løn til nyutdanna, sa ho til stortingsrepresentanten.

Problematikk med å få inn fagpersonell vart også trekt inn som ei utfordring hos Optimera, og Bjørnstad fortel at dette er kjente problem i distrikta han besøker.

– Det er ei viktig sak for oss å få auka status på yrkesfag, seier han.


Lokale innspel

Solheim er godt nøgd med at Bjørnstad tok turen til Tysnes, og at dei lokale politikarane dermed fekk moglegheita til å koma med sine innspel kring viktige saker. I tillegg til omvisinga på dagtid, hadde Tysnes FrP medlemsmøte med Bjørnstad som gjest på kveldstid.

– Me liker å fremma og presentera våre saker, og då er det kjekt at folk tar turen ut hit og lyttar, fortel han.

Bjørnstad sjølv var også godt nøgd med besøket.– Det er alle inntrykka eg får ute i kommunane som legg grunnlaget for det vidare arbeidet mitt, seier Bjørnstad, som skryter av det han møter på sine reiser rundt om i landet.– Det er stor optimisme ute i distrikta, og det vert stadig skapt nye arbeidsplassar. Ein skal ikkje snakka ned distrikta, uttalar han.


Valkamp

– Dette besøket markerer i grunn starten på valkampen, fortel Solheim.

Denne hausten er det kommune- og fylkestingsval, og det er berre ein månad til sjølve valdagen.

– Eg trur det er dei lokale sakene som i stor grad er avgjerande for valet. I alle fall ute i distriktene. I dei store byane ser kanskje ikkje folk så stor forskjell på lokalval og stortingsval, fortel Bjørnstad.

Solheim fortel at partiet no er klare med deira valprogram, og at dei no skal verta aktive med standar og lesarinnlegg i avisa. Også han har trua på at det er dei lokale sakene som vert avgjerande i valet på Tysnes.

– Me har stort sett lokale saker i vårt program. Me prøver å få det ned på eit nivå som ligg tettast mogleg på folket, forklarar han.


OMVISING: Leiar ved omsorgssenteret, Helga Boland, viste FrP-gjengen rundt på omsorgssenteret, og Bjørnstad var godt nøgd med det han såg.
OMVISING: Leiar ved omsorgssenteret, Helga Boland, viste FrP-gjengen rundt på omsorgssenteret, og Bjørnstad var godt nøgd med det han såg.
BEDRIFTSBESØK: Stortingsrepresentanten fekk også med seg eit besøk hos Optimera i Uggdal, og Rolf Hansen fortalde korleis Optimera arbeider på Tysnes, og kva utfordringar dei har med drifta.
BEDRIFTSBESØK: Stortingsrepresentanten fekk også med seg eit besøk hos Optimera i Uggdal, og Rolf Hansen fortalde korleis Optimera arbeider på Tysnes, og kva utfordringar dei har med drifta.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...