DEBATTLEIARAR: Oddgeir Øystese og Tale Hauso er på plass i Våge. (Foto: Camilla Korsnes)
DEBATTLEIARAR: Oddgeir Øystese og Tale Hauso er på plass i Våge. (Foto: Camilla Korsnes)

NRK tar tempen på Tysnes-politikken

NRK inviterer i dag, måndag, til politisk debatt i Våge frå klokka 14 til 14.45.
Publisert 12.08.2019 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.02.

Mandelhuset er staden å vera om du vil få med deg den politiske debatten til NRK. Dei reiser Hordaland rundt for å løfta fram dei viktigaste sakene frå kvar kommune, og no sit dei klar til debatt i Våge. Hovudtemaet vil vera sentralisering.

– Me vil ta opp om skulen i Uggdal skal leggjast ned og flyttast til Våge. Det er òg planar om å samlokalisera ambulanse og politi, og dette er det sterke meiningar om, seier Oddgeir Øystese, som er programleiar i lag med Tale Hauso.

Med i panelet er førstekandidatane frå alle partia, med unntak av FrP. Der stiller Eirik Sandtorv Wilhelmsen i staden for Magnar Solheim.

Eit anna viktig debattema blir eigedomsskatt.

– Og så kjem me inn på det med ferje, sjølv om det ikkje er så mykje dei ulike partia kan gjera. Men det er noko eg veit at folk på Tysnes er opptekne av, seier Øystese.

Programleiarane oppmodar folk om å komma med eigne spørsmål.

– Dei kan senda oss ein e-post eller komma nedom. Så langt har me fått inn ein del om ferja, men òg spørsmål som «Korleis skal de få folk til å bli buande på Tysnes?». Dette er slikt me vil spørja politikarane om.

I tillegg til debatten, er det radiosending frå klokka 14 til 17 med innslag frå Tysnes. På radiosendinga skal Tale Hauso snakka med ungdomskandidaten til Høgre, Kristi Pedersen (22).

– Me ønskjer å bli meir kjend med ungdomspolitikarane frå dei ulike kommunane. Kristi Pedersen er 22 og heilt ny i partiet sitt. Me vil spørja kvifor ho vil vera med, og kva ho har lyst til å oppnå, fortel Hauso.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...