DEBATTLEIARAR: Oddgeir Øystese og Tale Hauso er på plass i Våge. (Foto: Camilla Korsnes)
DEBATTLEIARAR: Oddgeir Øystese og Tale Hauso er på plass i Våge. (Foto: Camilla Korsnes)

NRK tar tempen på Tysnes-politikken

NRK inviterer i dag, måndag, til politisk debatt i Våge frå klokka 14 til 14.45.
Publisert 12.08.2019 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.02.

Mandelhuset er staden å vera om du vil få med deg den politiske debatten til NRK. Dei reiser Hordaland rundt for å løfta fram dei viktigaste sakene frå kvar kommune, og no sit dei klar til debatt i Våge. Hovudtemaet vil vera sentralisering.

– Me vil ta opp om skulen i Uggdal skal leggjast ned og flyttast til Våge. Det er òg planar om å samlokalisera ambulanse og politi, og dette er det sterke meiningar om, seier Oddgeir Øystese, som er programleiar i lag med Tale Hauso.

Med i panelet er førstekandidatane frå alle partia, med unntak av FrP. Der stiller Eirik Sandtorv Wilhelmsen i staden for Magnar Solheim.

Eit anna viktig debattema blir eigedomsskatt.

– Og så kjem me inn på det med ferje, sjølv om det ikkje er så mykje dei ulike partia kan gjera. Men det er noko eg veit at folk på Tysnes er opptekne av, seier Øystese.

Programleiarane oppmodar folk om å komma med eigne spørsmål.

– Dei kan senda oss ein e-post eller komma nedom. Så langt har me fått inn ein del om ferja, men òg spørsmål som «Korleis skal de få folk til å bli buande på Tysnes?». Dette er slikt me vil spørja politikarane om.

I tillegg til debatten, er det radiosending frå klokka 14 til 17 med innslag frå Tysnes. På radiosendinga skal Tale Hauso snakka med ungdomskandidaten til Høgre, Kristi Pedersen (22).

– Me ønskjer å bli meir kjend med ungdomspolitikarane frå dei ulike kommunane. Kristi Pedersen er 22 og heilt ny i partiet sitt. Me vil spørja kvifor ho vil vera med, og kva ho har lyst til å oppnå, fortel Hauso.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.