NYTT BANKSTYRE: Banksjef Dag Sandstå kunne i dag onsdag presentera eit positivt halvårsresultat for styret i Tysnes Sparebank. Frå venstre: Børge Pedersen, Elisabeth Sandven, Ingvild Hustad, Bente Raknes, Dag Sandstå, Torunn Nødland og Tor Brattebø.
NYTT BANKSTYRE: Banksjef Dag Sandstå kunne i dag onsdag presentera eit positivt halvårsresultat for styret i Tysnes Sparebank. Frå venstre: Børge Pedersen, Elisabeth Sandven, Ingvild Hustad, Bente Raknes, Dag Sandstå, Torunn Nødland og Tor Brattebø.

Beste halvårsresultat nokosinne

Tysnes Sparebank fortset veksten, og kan visa til 19,1 millionar kroner i driftsresultat for fyrste halvår i 2019.
Publisert 14.08.2019 kl. 18.30.

– Me er strålande nøgd med året så langt, fortel banksjef i Tysnes Sparebank, Dag Sandstå.

I dag onsdag kunne banken nok ein gong publisera eit positivt fyrste halvårsresultat. 19,1 millionar kroner i driftsresultat er det største halvårsresultatet i banken nokosinne, og 3,3 millionar kroner meir enn halvårsresultatet på same tid i fjor.


Ny teknologi

Banksjef Sandstå er godt nøgd med resultatet, og trur bruken av ny teknologi har mykje å seia for den stadige veksten til banken.

– Ny teknologi gjer at ein klarar å produsera fleire tenester på kvart årsverk. Eg trur det er mykje av forklaringa på veksten vår, fortel banksjefen.

Han er i tillegg oppteken av å skryta av medarbeidarstaben i banken.

– Me er heldige som har fantastiske medarbeidarar som er svoltne på å utvikla banken vidare, og vera med på å ta i bruk ny teknologi i arbeidet.

Ifølgje Sandstå har banken som mål å fortsetja utviklinga, og ha ein årleg god vekst dei neste tre-fire åra.– For å få det til er me avhengige av at investorar med eigenkapitalbevis er interesserte i å investera, og det ser me no at mange er, seier han.


Gode tider for lokalbankar

Sandstå forklarar at han ser ein trend over heile landet når det gjeld utviklinga til lokale bankar.

– Det vart spådd at det skulle gå dårleg med mindre og lokale bankar, men spådomane tok heldigvis feil, og dei lokale bankane har fått ein renessanse over heile landet dei siste åra.

Banksjefen trur det betyr stadig meir for kundane å treffa lokale kundebehandlarar.

– Det er ein overraskande stor del av kundane som ynskjer å treffa kundebehandlarar med gode kunnskapar om lokale forhold, fortel han.

– Og det verkar som det vert viktigare og viktigare no i den digitale og sentraliserte utviklinga som me opplever, avsluttar Sandstå.


Siste saker Gå til framsida