PENDLAR: Steinar Rosset (innfelt) jobbar på Stord, og er blant mange som blir råka av det føreslegne ruteframlegget for Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik.
PENDLAR: Steinar Rosset (innfelt) jobbar på Stord, og er blant mange som blir råka av det føreslegne ruteframlegget for Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik.

Åpent brev til fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune og Skyss

Publisert 15.08.2019 kl. 12.00.

Teksten er basert på det forslaget til ferjeruter for Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes som gjelder per dato. Jeg har en sterk følelse av at andre som blir berørt av rutekutt i andre ferjesamband også sitter med samme tanker som meg.

• TAKK – for at dere skaper frustrasjon, fortvilelse og desperasjon for oss som blir berørt av ruteframlegget, i forhold til å kunne planlegge vår hverdag.

• TAKK – for at ruteforslaget gjør at biler må stå igjen på Hodnanes og Jektevik, gjelder spesielt pendleravganger morgen og kveld. Dagens ferje tar 75 biler og ifølge faglige kilder tar den nye ferja bare fem mer enn dagens (den nye er seks meter lengre enn den gamle med like mange oppstillingsfiler), og når to fulle morgenavganger og to fulle ettermiddagsavganger i dag blir erstattet med en, så er det lett logikk å se at mange biler må vente til neste avgang. Skaper det forutsigbarhet for oss som er avhengig av ferja for å komme oss på jobb eller rekke andre avtaler?

En annen konsekvens av dette er at flere og flere vil være tidligere ute for å være sikre på å komme med tenkt avgang. Og det er mange sure og kalde høst- og vinterdager i Sunnhordland, og for å holde varmen i ventetida vil mange biler stå og gå på tomgang, ikke minst de som må stå over en avgang og må vente i 45 minutter på neste. Alle vet at biler med fossilt brensel på tomgang slipper ut mye CO2?

Jeg ser heller ikke helt den gode samfunnsøkonomien i å bruke ekstra mye tid på en ferjekai, i stedet for at tiden kunne vært brukt som arbeidstid. Hva med de som må stå igjen på Jektevik på ettermiddag og skal hente barn i barnehage og ikke rekker stengetiden; vil fylket dekke overtiden for de ansatte i barnehagen eller bøtene som foreldrene får? PS i dag hører det til sjeldenheten at biler må stå igjen på ferjekaien.

• TAKK – for at dere ikke lytter til oss reisende og våre behov, men trumfer gjennom et rutetilbud som tilhører fortidas trafikkmengde og lite hensiktsmessige rutetider for de som trenger å reise. Men det ser sikkert fint ut på skrivebordet?

• TAKK – for at eventuelle forsinkelser i løpet av dagen skal henge med videre. Dette skaper en ekstra dimensjon av uforutsigbarhet

• TAKK – for at dere bidrar til å gjøre tilflytting og jobbrekruttering vanskeligere i våre områder. Hvem vil flytte til et sted som ikke har en akseptabel infrastruktur?

• TAKK – for at jeg og flere nå må vurdere å bytte jobb

• TAKK – for at jeg og flere må vurdere å ukependle

• TAKK – for at jeg og flere må vurdere å flytte

• TAKK – for at dere driver en skjult sentraliseringspolitikk; bevisst eller ubevisst?

• TAKK – for at dere forringer min livskvalitet!


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.