FEKK PLASS: Sjur Fjeldet Sunde (6), Hannah Sophie Vietheer (11) og Hedvig Lunde (11) sikra seg tre av plassane på den ettertrakta aktivitetsleiren for barn i regi av SvingenPuls. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
FEKK PLASS: Sjur Fjeldet Sunde (6), Hannah Sophie Vietheer (11) og Hedvig Lunde (11) sikra seg tre av plassane på den ettertrakta aktivitetsleiren for barn i regi av SvingenPuls. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Fullbooka på femte året

Trass i venteliste fekk Sjur, Hannah og Hedvig plass på den ettertrakta aktivitetsleiren for barn i regi av SvingenPuls.
Publisert 15.08.2019 kl. 06.00.

– Det er gøy, vått og fint, seier elleveåringane Hannah Sophie Vietheer og Hedvig Lunde når me vitjar aktivitetsleiren på dag éin.

– Eg seier akkurat det same! legg Sjur Fjeldet Sunde (6) kjapt til, og smiler stort.

Me treffer på dei oppe i skogen ovanfor Tysneshallen. Der leikar dei bomgøymeleik.

– I dag har me bowla, klatra, spelt fotball i ballbingen, spelt hockey og basketball. Og så har me sprunge rundt i hallen, seier dei tre.


Ei hektisk veke

Trass i at den første dagen allereie var fullspekka av aktivitetar, hadde dei mykje spanande i vente, heile veka til ende. Tysdag gjekk turen til Stord for turn og friidrett, og onsdag gjekk ferda til Onarheim med orientering i skogen i regi av Onarheim Idrettslag, og kanopadling i Onarheimsvatnet. I dag, torsdag, er dei på Solstråleøya og fiskar, grillar og lagar framsyningar i amfiet. Fredag er basen på Reiso, og avhengig av vêret er gjengen i Kjevikjo, eller i slengdisseskogen, på fotballbana og skuleplassen.

Hedvig og Hannah har vore med på aktivitetsleir før, og gler seg spesielt mykje til turninga på Stord.

– Kva er det beste med aktivitetsleiren?

– Å få nye vener, og å gjera mange gøye ting, svarar dei.


Deltek gjennom sommarjobb

SvingenPuls har hatt femti plassar på aktivitetsleiren kvart år. Deltaking er for born i SFO-alder, det vil seie 5-11 år. For å auka kvaliteten på leiren ønskte SvingenPuls å halvera plassene i år, noko som førte til at dei måtte oppretta venteliste. I alt er det tretti deltakarar med.

– Det har vore veldig bra så langt, og det er veldig kjekt å vera med på dette, seier Nora Tysnes Veenstra (14) frå Nederland.

Ho ferierer på Tysnes kvar sommar, og har vore med som deltakar kvart år sidan oppstarten. I år er ho blitt for gamal til å delta. Men dette syntest ho har vore så gøy å vera med på, at ho fann ut at ho måtte skaffa seg sommarjobb på leiren.

– Eg synest ikkje det er spesielt stor forskjell på å vera med sjølv, og å hjelpa til, smiler ho.


Kjempesuksess frå første stund

– Det er kjekt å ha med nokre litt eldre som er kjend med aktivitetane som me driv med, og som hjelper oss andre vaksne med å halda styr på dei minste, seier Marthe G. Birkeland.

Ho er dagleg leiar i SvingenPuls og primus motor for aktivitetsleiren. Birkeland starta opp tilbodet då ho og familien flytta til Tysnes, både for auka aktivitet og for det sosiale.

– Me såg eit behov for aktivisering av barna før skulestart. Eg driv eit trenings- og aktivitetssenter der me har fokus både på trening for eldre, for vaksne og for barn, fortel ho.

– I tillegg ville det vera ein kjekk måte å bli kjend med andre barn. Så me tenkte å prøva dette ut, og det har vore ein kjempesuksess frå år éin, smiler ho.FORNØGDE: Nora Tysnes Veenstra (til høgre) har vore med på aktivitetsleiren heilt frå starten. I år har ho det som sommarjobb å vera med. Her i lag med primus motor for aktivitetsleiren og dagleg leiar i SvingenPuls Marthe G. Birkeland. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
FORNØGDE: Nora Tysnes Veenstra (til høgre) har vore med på aktivitetsleiren heilt frå starten. I år har ho det som sommarjobb å vera med. Her i lag med primus motor for aktivitetsleiren og dagleg leiar i SvingenPuls Marthe G. Birkeland. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
FRILEIK: Tuva Hatteberg-Olsen (14) blei fanga i frileiken til Eirik G. Birkeland, Sverre Andreas Holme, Nikolai B. Åkre og Erle G. Birkeland. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
FRILEIK: Tuva Hatteberg-Olsen (14) blei fanga i frileiken til Eirik G. Birkeland, Sverre Andreas Holme, Nikolai B. Åkre og Erle G. Birkeland. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
TURN: Mange hadde aldri prøvd turn før og var veldig spente på dette. Forventningane blei innfridd tysdag då turen gjekk til turnhallen på Stord. (Foto: Marthe G. Birkeland)
TURN: Mange hadde aldri prøvd turn før og var veldig spente på dette. Forventningane blei innfridd tysdag då turen gjekk til turnhallen på Stord. (Foto: Marthe G. Birkeland)
SPRETNE: Det såg ikkje ut til å minka på energien etter all turninga, då friidrettsøvingane stod for tur. (Foto: Marthe G. Birkeland)
SPRETNE: Det såg ikkje ut til å minka på energien etter all turninga, då friidrettsøvingane stod for tur. (Foto: Marthe G. Birkeland)
KLATREVEGG: Dag éin på aktivitetsleiren kunne alle utforska ferdigheitene sine i klatreveggen i Tysneshallen. (Foto: Marthe G. Birkeland)
KLATREVEGG: Dag éin på aktivitetsleiren kunne alle utforska ferdigheitene sine i klatreveggen i Tysneshallen. (Foto: Marthe G. Birkeland)

Siste saker Gå til framsida

Skal tilsetja to nye sjukepleiarar

Tysdag vedtok formannskapet eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget inkluderte mellom anna at kommunen opprettar to nye faste sjukepleiarstillingar.