NYTT PROSJEKT: «Alt bør ligge til rette for at vi kan bruke mer lokal arbeidskraft og samtidig yte bedre tjenester», skriv Rolf Simonsen. (Arkivfoto)
NYTT PROSJEKT: «Alt bør ligge til rette for at vi kan bruke mer lokal arbeidskraft og samtidig yte bedre tjenester», skriv Rolf Simonsen. (Arkivfoto)

Debatt: Hele stillinger er det normale!

Publisert 18.08.2019 kl. 12.00.

Det har vært interessant å følge den lokale arbeidsmarkedsdebatten i kommunen etter at Tysnes Arbeidarparti tok opp problematikken rundt ufrivillig deltid satt opp mot bruk av bemanningsbyrå i denne avisen høsten 2018.

Det bakenforliggende ønsket var å skape bedre tjenester, spesielt innen helse og omsorg. 100 % stillinger for de deltidsansatte som ønsket dette – og håpet om at dette ville bli en rimeligere ordning enn å bruke bemanningsbyråer. Arbeiderpartiet fant fort en samarbeidspartner i Fagforbundet Tysnes – og administrasjonen i kommunen fattet straks interesse for ideen. Det neste som skjedde var at kommunen fikk resultatene fra Sveio, som hadde testet prosjektet siden april 2018, og konklusjonen så langt var at dette fungerte godt, og det var klart rimeligere enn å leie inn fra byråer. Følgen av de positive resultatene fra Sveio var at prosjektet nå har en brei tilslutning fra alle politikere i Tysnes, og at alt nå bør ligge til rette for at vi kan bruke mer lokal arbeidskraft og samtidig yte bedre tjenester. Ja, attpåtil kan kommunen sitte igjen med økonomisk gevinst!

Vi er midt oppe i en valgkamp og det låves nybygg både her og der, men politikken handler først og fremst om å finne gode løsninger på de oppgaver kommunen skal gjøre. Derfor har jeg valgt å trekke fram dette prosjektet som et prosjekt som hele Tysnes kan slutte seg til. Dette vil gi sårt tiltrengte arbeidsplasser hos en seriøs arbeidsgiver, Tysnes kommune.

Vi vil også poengtere krav til seriøsitet i forhold til kommunens leverandører/underleverandører.

I forbindelse med utlysing og oppfølging av anbud må kommunen stille krav til seriøsitet, faste ansettelser, lærlinger og minimum tarifflønn for tilsvarende type arbeid.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...