FIN I TØYET: Her blir Selmer Kripaitis-Nordbustad ynskt velkomen av rektor Bente Raknes. (Alle foto: Camilla Korsnes)
FIN I TØYET: Her blir Selmer Kripaitis-Nordbustad ynskt velkomen av rektor Bente Raknes. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Stilte i dress på fyrste skuledag

29 spente elevar troppa opp på Uggdal skule for aller fyrste skuledag i dag, måndag.
Publisert 19.08.2019 kl. 17.29.

– Eg bestemte det sjølv, fortel unge Selmer Kripaitis-Nordbustad.

Han er éin av dei 29 nye fyrsteklassingane som måndag hadde sin aller fyrste skuledag på Uggdal skule, og for Selmer var det ein såpass stor dag at han valde å gå all-in på antrekksfronten. Han hadde nemleg fått på seg dress.

– Skal du bruka dress kvar skuledag?

– Nei, berre i dag, svarar Selmer.

Han koste seg på fyrste skuledag, sjølv om det også var litt skummelt.

– Eg var litt nervøs i dag tidleg, seier han.

– Kva gler du deg mest til med skulen?

– Å spela fotball, fortel den unge karen, som allereie i fyrste friminutt måndag føremiddag var i gang med fyrste fotballkamp på skuleplassen.


Spente elevar

– Eg har gledd meg, fortel Sjur Fjeldet Sunde, som også hadde sin fyrste skuledag måndag.

Han var ute og koste seg i sklia i friminuttet, men han ser også fram til å koma i gang med læring.

– Kva gler du deg mest til å læra?

– Matte, svarer Sjur kontant.

– Kva er det matte går ut på?

– Pluss og minus, fortel den lærevillige eleven.

Også Henriette Epland gler seg til mykje spennande.

– Eg gler meg til å leika og teikna, fortel ho.


Nøgd rektor

For rektor Bente Raknes er fyrste skuledag alltid ein kjekk dag, og rektoren er imponert over kor trygge elevane er på fyrste skuledag.

– Før var kanskje elevane litt reddare og klamra seg litt meir til foreldra, men no er dei veldig trygge og alle vågar å koma fram å helsa, fortel ho.

På ein regntung dag tok ho imot elevane innandørs i gymsalen, og alle kom fram og fekk helsa på rektoren. Bente trur at god førebuing med innskriving og skulebesøk om våren gjer at elevane er klare og trygge til skulestart.

– Eg trur ikkje det er lenge før foreldra vert sendt heim, seier ho med eit smil.
STOLTE FORELDRE: Skulestart er spennande for både born og vaksne. F.v. Atle Birkeland, Marthe G. Birkeland, Guro Fjeldet Lunde, Ole Sunde, Kristine Allard Epland, Lina Kripaityte, Anette Kårstad og Andreas Fauske.
STOLTE FORELDRE: Skulestart er spennande for både born og vaksne. F.v. Atle Birkeland, Marthe G. Birkeland, Guro Fjeldet Lunde, Ole Sunde, Kristine Allard Epland, Lina Kripaityte, Anette Kårstad og Andreas Fauske.
SPENT GJENG: Denne hausten er det 29 fyrsteklassingar ved Uggdal skule.
SPENT GJENG: Denne hausten er det 29 fyrsteklassingar ved Uggdal skule.
BLID 1. KLASSING: Henriette Epland nytta det fyrste friminuttet til å dissa.
BLID 1. KLASSING: Henriette Epland nytta det fyrste friminuttet til å dissa.
OPP MED HANDA: Oliver Løvaas Helland og Sunniva Amland ville gjerne svara på spørsmål frå læraren.
OPP MED HANDA: Oliver Løvaas Helland og Sunniva Amland ville gjerne svara på spørsmål frå læraren.
EIN STOR DAG: I sist «Tysnes» kunne me lesa at Nikolai Boutrup Aakre gledde seg veldig til å byrja på skulen. No er ventetida endeleg over!
EIN STOR DAG: I sist «Tysnes» kunne me lesa at Nikolai Boutrup Aakre gledde seg veldig til å byrja på skulen. No er ventetida endeleg over!

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...