STOR ARBEIDSGJEVAR: «Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk», skriv Tysnes Senterparti i dette lesarbrevet. (Foto: Camilla Korsnes)
STOR ARBEIDSGJEVAR: «Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk», skriv Tysnes Senterparti i dette lesarbrevet. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Personalpolitikk i Tysnes kommune

Publisert 19.08.2019 kl. 11.00.

Det er problem dersom det er slik at kommunen ikkje klarar å rekruttera og, ikkje minst, halda på, høgt kompetente medarbeidarar. På spørsmål om me kan dokumentera at dette er tilfellet, er svaret diverre nei. Men som ombodskvinner og menn, lyttar me på mange folk som opplever denne tendensen. Det kan me rett og slett ikkje kan sjå vekk i frå, og noko må i så fall gjerast!

Men, kven har ansvar for personalpolitikken i Tysnes kommune? Senterpartiet står ved at kommunestyret har det øvste politiske ansvaret for personalpolitikken. Adminstrasjonsutvalet bind saman det politiske ansvaret og den daglege leiinga i kommunen som rådmannen styrer.

Kommunestyre og rådmann har som felles mål å utvikla Tysnes kommune som ein attraktiv arbeidsgjevar. Me opplever at rådmannen vår både treng og set pris på tydelege folkevalde som gjev han gode vedtak og verktøy som bidreg til å oppnå dette målet.

Tysnes Senterparti meiner at det trengst betre politisk involvering i kommunen sine prossessar som arbeidsgjevar. Dette skjer i eit samarbeid med rådmann. Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk. Nøkkelord her er: godt definerte ansvarsområde, gjensidig respekt og tillitt, motivasjon og lagarbeid, konkurransedyktige vilkår, inkludering av tillitsvalde, lyttande leiing og gode kommunikasjonskanalar. Mykje av det formelle er allereie på plass, medan utøving, endringar og nye arbeidsmetodar tek tid og kan stadig forbetrast.

Kommunen vår har levert godt økonomisk overskot dei siste åra, og det er viktig å driva økonomisk forsvarleg. Men det blir ikkje utbetalt utbytte til innbyggjarane ved til dømes innsparingar for vakante stillingar. Avkastninga til folk er kvaliteten på tenestene. Gode tenester blir best levert av kompetente tilsette som trivst i arbeidet.

Me driv ikkje berre butikk, me driv eit heilt samfunn!


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.