BØR VERA LIKT FOR ALLE: «For å sikra betre folkehelse og sosial utjamning i skulen, må ein ta grep», meiner bygdekvinnelaget. (Arkivfoto frå Uggdal skule)
BØR VERA LIKT FOR ALLE: «For å sikra betre folkehelse og sosial utjamning i skulen, må ein ta grep», meiner bygdekvinnelaget. (Arkivfoto frå Uggdal skule)

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Publisert 20.08.2019 kl. 06.00.

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?

Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn skulemat heimanfrå. Om lag ti prosent av elevar i grunnskulen har ikkje med seg matpakke. I tillegg er det mange elevar som ikkje et frukost. Meir enn halvparten av lærarane i grunnskulen opplever dagleg eller fleire gonger i veka at elevar er ukonsentrerte fordi dei ikkje har ete nok i løpet av skuledagen. Dette fører til uro og lav energi i klassen. Riktig mat kan bidra til at borna lærer meir og får betre føresetnader for å klara seg vidare i livet. Dette er noko av det viktigaste me kan gjera for sosial utjamning. Det er og noko av det viktigaste me kan gjera for folkehelsa. Mange kommunar har fått forståing for kor mykje sunn mat har å seia for helse og læring. Likevel er det lite handling på nasjonalt nivå. I 2013 fjerna regjeringa tilbodet om gratis frukt til alle skular med ungdomstrinn, til trass for at forsking viste at ordninga hadde ein utjamnande effekt. Etter dette har eting av frukt i skulen minka kraftig.

Den manglande viljen til tiltak nasjonalt gjer at kommunepolitikarane må starta med lokale tiltak fram til Stortinget fattar vedtak om nasjonale tiltak. Talet på kommunar som tar ansvar for å skapa skulemiljø som fremmar trivsel, helse og læring, er aukande. Nokre stader er det innført skulemåltid i grunnskulen, gjerne i samarbeid med organisasjonar, næringsliv eller NAV. I Vinje har ein hatt eit gratis skulemåltid i ti år, medan Vega i Nordland var fyrste kommunen som innførte dagleg gratis varm lunsj. Det skjedde hausten 2017.

Erfaringane viser at det er mogeleg om det blir prioritert av politikarane i kommunen og fylket. For å sikra betre folkehelse og sosial utjamning i skulen, må ein ta grep. Alle skuleborn bør få eit godt skulemat-tilbod. Det må vera gratis, slik at ingen fell utanfor. Me spør alle som stiller til val i Tysnes kommune: kva vil de gjera for å sikra dette? Tysnes Bygdekvinnelag vil svært gjerne at vår kommune vil jobba for å innføra skulematordning i Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...

Ny ungdomsroman frå Ingelin Røssland

Ingelin Røssland si nye ungdomsbok OMG kom frå trykken for få dagar sidan, og Det Norske Samlaget skildrar romanen slik: «For Maria er livet ein grenselaus fest. Men festen tek bra°tt slutt då ho blir skyssa heim i politibil. Mora orkar ikkje meir, og Maria blir send til mormor med totalt mobilforbod. Hos mormor blir Maria fascinert av prestesonen Johannes, samtidig som ho har ein...