STATSMINISTERBESØK: Erna Solberg tar turen innom Tysnes fredag kveld, fem år etter at ho var på besøk på øya sist. (Arkivfoto)
STATSMINISTERBESØK: Erna Solberg tar turen innom Tysnes fredag kveld, fem år etter at ho var på besøk på øya sist. (Arkivfoto)

Statsministeren vitjar Tysnes

Fredag kveld kan tysnesingane få møta statsminister Erna Solberg på Mandelhuset i Våge.
Publisert 21.08.2019 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.01.

– Det er alltid kjekt når me får besøk frå høgtståande politikarar, og ekstra kjekt når det er sjølvaste statsministeren som kjem, fortel ordførar og toppkandidat for Høgre, Kåre Martin Kleppe.

Valkampen er i gang for fullt, og mange riks- og fylkespolitikarar tek i den samanhengen turen rundt i kommunane. Fredag er det sjølvaste statsminister Erna Solberg som vitjar Tysnes og Våge.Ordførar Kleppe fortel at statsministeren kjem fredag kveld, og tek turen innom Mandelhuset.

– Ho skal halda ein liten appell, før folk får høve til å møta ho og stilla spørsmål, seier han.

Solberg skal vera på Mandelhuset i kring halvannan time, før ho reiser med siste ferje frå Våge til Halhjem. Ho skal også besøka Austevoll på turen sin.

Kleppe fortel at arrangementet på Mandelhuset er ope for alle som er interesserte.

– Det er eit ope møte med Erna. Det som er viktig for oss er at dei som ikkje elles får stilla spørsmål, no får høve til å spørja statsministeren og koma med innspel om det som opptar ein sjølve, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...