STOR VASSFØRING: Onarheimsvatnet tysdag denne veka. (Foto: Ole Skaten)
STOR VASSFØRING: Onarheimsvatnet tysdag denne veka. (Foto: Ole Skaten)

Mykje vatn over stemma

Publisert 21.08.2019 kl. 09.48.

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.

Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.

Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann det ekstra mykje over stemma.


Siste saker Gå til framsida

Små skattar

Stundom kjem fortida ganske nær, i form av ein personleg utforma reidskap, eit kledestykke eller eit par briller frå slutten av 1800-talet. Det er nesten som me har det mennesket som har brukt desse tinga i kvardagen ein gong for lenge sidan like framfor oss.