FREDAGSKVELD PÅ ONARTUN: Hald av fredagskvelden denna veka. Då skal Rune Alver og Lise Skjåk Dalen halda konsert på OnarTun, og det er vel verdt å få med seg. Her frå ein av huskonsertane i Lunde. (Arkivfoto)
FREDAGSKVELD PÅ ONARTUN: Hald av fredagskvelden denna veka. Då skal Rune Alver og Lise Skjåk Dalen halda konsert på OnarTun, og det er vel verdt å få med seg. Her frå ein av huskonsertane i Lunde. (Arkivfoto)

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.
Publisert 21.08.2019 kl. 06.00.

OnarTun er staden å tilbringa fredagskvelden den 23. august. Rune Alver og Lise Skjåk Dalen lovar å by på eit fantastisk program.

Bakteppet for konserten er at Rune Alver har vore med på huskonsertane til Synnøve og Endre Hodneland i Lunde kvar sommar i ei årrekkje.

– Endre er oppteken av gode flyglar, og han har eit veldig bra flygel i huset sitt, eit Yamaha C7, seier Alver, som mellom anna har spelt solokonsert som ein del av Tysnesfest-programmet.

– Sist eg var på Tysnes, sa han at eg måtte bli med på OnarTun og prøva det fantastiske flygelet som står der, eit Yamaha S7. Det gjorde me, og eg blei skikkeleg imponert, fortel han.


Litt skrekkblanda fryd

Samstundes merka han seg at det var eit lokale som eigna seg veldig godt til klassisk konsert. Då byrja idemyldringa, og dei fann ut at dei måtte spørja Lise om å laga noko i lag.

– Eg synest det er utruleg artig å ha fått mogleik til å vera med på noko slikt, seier Lise Skjåk Dalen.

Ho blei veldig glad for førespurnaden om å syngja.

– Det er ikkje så ofte at eg har vore med på noko så stort, seier ho, og fortel at ho går konserten i møte med litt skrekkblanda fryd.


Folketonar på programmet

Konserten vil vera ei samansetjing av verk frå Edvard Grieg, Catharinus Elling og Halfdan Kierulf.

– Grieg sette veldig pris på musikken til Elling. Begge to var særdeles opptekne av norsk folkemusikk, og på denne konserten får ein høyra ein del av folketonane som desse to var opptekne av, fortel Alver.

Det vil vera ein variasjon av soloinnslag på piano og song. Lise vil synga nokre av dei mest kjende frå Grieg, som «Solveigs sang». Ho kjem òg med «Småsporven gjeng i tunet» av Arne Garborg.


Gode forventningar

I desse dagar lanserer Alver ein CD med musikk av Catharinus Elling.

– Det er første gang i historia at denne klavermusikken blir spelt inn, fortel han.

Med andre ord blir konserten i OnarTun ei prelansering av CD-en, som skal lanserast tidleg i september på Edvard Grieg Museum Troldhaugen og i Oslo.

– Eg har skjønt at flygelet på OnarTun ikkje blir brukt så mykje. Det er eit smykke av eit instrument, så det blir kjekt å bruka det. Og så håpar eg at folk på Tysnes kanskje får augo meir opp for eit fint instrument og eit flott festlokale, avsluttar Alver.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...

På plass som bibliotekvikar

Med biblioteksjefen ute i permisjon, er det Nicoline Leonhard Drageset som styrer biblioteket fram til midten av april.

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at