MANGLANDE BILBELTE: Politiet skreiv ut eitt gebyr under kontrollen i Uggdal torsdag kveld.
MANGLANDE BILBELTE: Politiet skreiv ut eitt gebyr under kontrollen i Uggdal torsdag kveld.

Fekk 1.500 i bot for manglande bilbeltebruk

Politiet skreiv ut ei bot under politikontrollen i Uggdal torsdag kveld.
Publisert 23.08.2019 kl. 15.39. Oppdatert kl. 15.42.

Totalt blei 20-25 bilar kontrollert under ein politikontroll i Uggdal torsdag kveld.

– Det var ein vanleg trafikkontroll der me hadde søkjelys på bilbelte, dokument og rus, fortel politikontakt Marita Flemmen Skogvoll.

Ein bilførar fekk bot for manglande bruk av bilbelte. Han må ut med 1.500 kroner i gebyr.

Lokalt politi har hatt fleire kontrollar denne veka, i samband med skulestart. Det har vore kontrollar ved alle skulane.

– Me har hatt patrulje ute der me spesielt har sjekka at barn er ordentleg sikra i bil, men og køyreåtferd, bilbeltebruk og trafikk, og informert om at skulane er starta opp, seier Flemmen Skogvoll.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...