GLER SEG: Victoria Bjørnevik Myklebust gler seg både til timane og leiken i friminutta. Ho er einaste fyrsteklassing på Onarheim.
GLER SEG: Victoria Bjørnevik Myklebust gler seg både til timane og leiken i friminutta. Ho er einaste fyrsteklassing på Onarheim.

– I dag hadde me matte i to timar og det var kjempekjekt

Victoria Bjørnevik Myklebust er einaste fyrsteklassing på Onarheim dette skuleåret. Ho gler seg.
Publisert 23.08.2019 kl. 15.00.

Victoria trur det berre blir kjekt å vera den einaste i fyrsteklasse. Dessutan blir ho ikkje åleine i klasserommet. Ho skal gå i lag med dei ni elevane i andre klasse. Dermed blir dei ti elevar til saman i fyrste og andre klasse.


– Blir kjekt

Det er ein trygg fyrsteklassing som møter «Tysnes» tysdag, på den andre skuledagen. Ho er ikkje nervøs for den nye situasjonen i livet.

– Nei, eg kjenner alle som går i andre klasse. Og så kjenner eg fleire andre elevar på skulen også, svarar ho klart og smiler.

Ho trur det blir kjekt å gå på skulen.

– Eg gler meg. I dag hadde me matte i to timar, og det var kjempekjekt, seier ho.

Det aller kjekkaste blir likevel friminutta med ballspel.

– Då spelar me fire i lag, og me står i kø for å vera med, seier Victoria smilande.

• Les også: Stilte i dress på fyrste skuledag


Samarbeid med barnehagen

Rektor Audun Aarbakke fortel at skulen i alle år har hatt eit samarbeid med barnehagen på Onarheim. Dei eldste i barnehagen har fått prøva seg i skulen for at overgangen mellom barnehage og skule skal bli mjukare.

For Victoria sin del blei dette samarbeidet utvida sidan ho var åleine som fyrsteklassing. Gjennom eit samarbeid mellom foreldra, barnehagen og skulen har Victoria vore med i skuletimar to dagar i veka heile skuleåret i fjor.

– Me har aldri hatt ein fyrsteklassing på skulen som har vore så trygg, kommenterer rektor.


31 elevar

Rektor er van med at elevtalet på Onarheim kan svinga frå år til år.

– Slik er det ofte i små samfunn. Så lenge me har over 30 elevar og er tredelt skule, går det greitt å få til ei god pedagogisk løysing, seier han.

For nokre år tilbake var elevtalet nede i 19. Då var det todelt skule.

– Då blir det eit puslespel å få laga læreplanar, seier han.

Han gler seg over at elevtalet er stigande. I år er det 31 elevar ved skulen, neste år vil det auka. Signala så langt er at det då blir åtte fyrsteklassingar, to fleire enn dei som går ut av sjette klasse.


Siste saker Gå til framsida