ENGASJERT: Eirik Sandtorv Wilhelmsen er på 6. plass på FrP-lista.
ENGASJERT: Eirik Sandtorv Wilhelmsen er på 6. plass på FrP-lista.

– Me skal vera pendlarane sitt parti

Eirik Sandtorv Wilhelmsen er på 6. plass på FrP-lista, og kjempar mellom anna for å fjerna eigedomsskatt og å betra samferdslehøva i kommunen.
Publisert 25.08.2019 kl. 06.00.

– Det er Framstegspartiet som er det partiet eg er mest einig med, fortel Eirik Sandtorv Wilhelmsen, som i år er nykommar på vallista til Tysnes FrP.

Av ti listekandidatar hos partiet, har han hamna på 6. plass til kommunevalet i september. Valkampen er for alvor i gang, og Eirik er spent før sitt fyrste lokalval på Tysnes.

– Eg håpar i alle fall at me får inn tre kandidatar i kommunestyret, seier han.


Politisk erfaring

Eirik kjem opphaveleg frå Trondheim, men har dei siste åra budd på Vestlandet. For to år sidan flytta han til Tysnes, og bur no på Jensvoll med kona. Han jobbar på ferja mellom Våge og Halhjem, og har blitt engasjert i lokalsamfunnet. I tillegg til å vera aktiv i politikken, har han nemleg blitt leiar for bygdalaget i Uggdal. Politikkinteressa har han derimot tatt med seg frå Trondheim.

– Eg har alltid vore samfunnsengasjert, og det enda med at eg melde meg inn i FpU i Trondheim, fortel han.

Han var lenge aktiv i FpU, og sat på eit tidspunkt i landsstyret til ungdomspartiet. Derimot vart det ein pause frå politikken då han flytta frå trønderhovudstaden, men han har no valt å engasjera seg i lokalpolitikken på Tysnes. Det har mellom anna ført til at han vart kasta rett ut i valdebatten til NRK frå Mandelhuset i førre veke.

– Eg var litt spent på korleis det skulle gå, og eg frykta at debatten skulle verta veldig lokal. Men det gjekk fint, og eg har fått gode tilbakemeldingar, fortel han.


Skryter av dugnadsånda

– Eg trivst veldig godt her, og eg har blitt veldig positivt overraska over heile Tysnes og kor engasjerte innbyggjarane er.

Han er spesielt imponert over dugnadsånda og det frivillige arbeidet, noko han sjølv kjem tett på som leiar av Uggdal bygdalag.

– Eg føler at fleire stader, og spesielt i byane, så har den tradisjonelle dugnadsånda døydd litt ut. Men her på Tysnes lever den i beste velgåande.


Eigedomsskatt

– Partia på Tysnes samarbeider godt om mange saker, og det er ikkje så mange saker som splittar partia, fortel Eirik.

– Men ei sak som eg føler me i FrP skil oss litt ut på, er saka om eigedomsskatt, seier han vidare.

I Tysnes FrP sitt valprogram står det at partiet vil redusera, og på sikt fjerna eigedomsskatten i kommunen.

– Eg har alltid meint at det er ein usosial skatt. Dei som har mest taklar fint å betala eigedomsskatt, medan det går ut over «Olga» på 80, som lever som minstepensjonist, men bur i eige hus.


Pendlarparti

Det er også fleire saker i lokalmiljøet som engasjerer både Eirik og partiet, mellom anna samferdsle.

– Nytt av året er at me vil innføra pendlarbidrag, fortel han.

Eirik er tydeleg opptatt av at pendlarane til og frå kommunen skal ha best moglege kår. I tillegg til pendlarbidrag, vil partiet mellom anna jobba for å få meir pengar til oppgradering av vegane, og innføra ein pendlarbuss mellom Uggdal og snøggbåtkaien på Malkenes.

– Me skal vera pendlarane sitt parti. Når me ikkje har nok arbeidsplassar i kommunen, så er det essensielt at dei som pendlar har gode kår, fortel Eirik.


Solheim toppar lista

Framstegspartilista til valet i haust består av ti namn, og det er, som for fire år sidan, Magnar Solheim som toppar lista. Han er også den einaste kumulerte kandidaten. På dei to neste plassane følgjer høvesvis Florence Straume og Torbjørn Skår.

Det er sju menn og tre kvinner på lista, og snittalderen er på kring 55 år. Eirik, som er fødd i 1990, er den klart yngste på lista.

– Det er eit godt miljø innad i lokallaget, men me skulle fått inn fleire unge i partiet. Det er også positivt om me får med fleire kvinner i styre og stell, seier han.


Heile FrP-lista:

1. MAGNAR SOLHEIM (f. 1973)

2. Florence Ida Straume (f. 1946)

3. Torbjørn Skår (f. 1973)

4. Marit Gunn Dalland (f. 1957)

5. Kåre Haugland (f. 1939)

6. Eirik Sandtorv Wilhelmsen (f. 1990)

7. Morten Helland (f. 1946)

8. Bjørn Magne Haugland (f. 1970)

9. Janne Hatteberg (f. 1975)

10. Bjørn Tore Malkenes (f. 1965)


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...