YNSKJER FORNYING I SKULEN: Ordførarkandidat Anne Merete Fjeldstad vil gjerne at den komande kommunestyreperioden blir prega av reformarbeid i skulen.     (Arkivfoto)
YNSKJER FORNYING I SKULEN: Ordførarkandidat Anne Merete Fjeldstad vil gjerne at den komande kommunestyreperioden blir prega av reformarbeid i skulen. (Arkivfoto)

Debatt: Ja til gratis skolemat

Publisert 26.08.2019 kl. 06.00.

Takk til Jorunn Støle Bjordal i bygdekvinnelaget som satte et viktig tema på agendaen i forrige «Tysnes».

Svaret mitt er ja – Tysnes arbeiderparti vil jobbe for et gratis måltid om dagen for alle våre skolebarn. Et felles skolemåltid er som du sier god investering i folkehelse og samtidig er det sosialt utjevnende. Det er og et ubestridt faktum at mette barn lærer bedre.

Vårt parti lover et nasjonalt løft for gratis skolemat, men vi trenger ikke vente til etter stortingsvalget i 2021. Kommunen bør se seg råd til et enkelt måltid pr dag for alle våre skolebarn.

Vi har et generelt ønske om at den kommende kommunestyreperioden blir preget av reformarbeid i skolen vår. Parallelt med at fornyinga av læreplanen nå blir innført i skolen, bør vi lokalt jobbe sammen for å skape en mer helhetlig skoledag med tid til læring, lekser, mat og fritidsaktiviteter.

Flere undersøkelser viser at dagens barn er betraktelig mer aktive og sosiale i barnehage og skole enn de er hjemme. Nettbrett, mobil og dataspill er en del av vår nåtid og framtid, men disse stjeler dessverre viktige timer fra barn og unge. Dette er timer som i et folkehelseperspektiv heller skulle vært brukt til sosialt samvær og fysisk aktivitet.

Så la oss være enige om en ting – det er på høy tid at skolens rammer endres slik at de samsvarer bedre med familienes behov i dagens samfunn.


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.