YNSKJER FORNYING I SKULEN: Ordførarkandidat Anne Merete Fjeldstad vil gjerne at den komande kommunestyreperioden blir prega av reformarbeid i skulen.     (Arkivfoto)
YNSKJER FORNYING I SKULEN: Ordførarkandidat Anne Merete Fjeldstad vil gjerne at den komande kommunestyreperioden blir prega av reformarbeid i skulen. (Arkivfoto)

Debatt: Ja til gratis skolemat

Publisert 26.08.2019 kl. 06.00.

Takk til Jorunn Støle Bjordal i bygdekvinnelaget som satte et viktig tema på agendaen i forrige «Tysnes».

Svaret mitt er ja – Tysnes arbeiderparti vil jobbe for et gratis måltid om dagen for alle våre skolebarn. Et felles skolemåltid er som du sier god investering i folkehelse og samtidig er det sosialt utjevnende. Det er og et ubestridt faktum at mette barn lærer bedre.

Vårt parti lover et nasjonalt løft for gratis skolemat, men vi trenger ikke vente til etter stortingsvalget i 2021. Kommunen bør se seg råd til et enkelt måltid pr dag for alle våre skolebarn.

Vi har et generelt ønske om at den kommende kommunestyreperioden blir preget av reformarbeid i skolen vår. Parallelt med at fornyinga av læreplanen nå blir innført i skolen, bør vi lokalt jobbe sammen for å skape en mer helhetlig skoledag med tid til læring, lekser, mat og fritidsaktiviteter.

Flere undersøkelser viser at dagens barn er betraktelig mer aktive og sosiale i barnehage og skole enn de er hjemme. Nettbrett, mobil og dataspill er en del av vår nåtid og framtid, men disse stjeler dessverre viktige timer fra barn og unge. Dette er timer som i et folkehelseperspektiv heller skulle vært brukt til sosialt samvær og fysisk aktivitet.

Så la oss være enige om en ting – det er på høy tid at skolens rammer endres slik at de samsvarer bedre med familienes behov i dagens samfunn.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...