IKKJE IMPONERT: John Martin Dale har gjort seg nokre tankar rundt kommunevalet, og kva som er blitt gjort og ikkje dei fire siste åra. (Arkivfoto)
IKKJE IMPONERT: John Martin Dale har gjort seg nokre tankar rundt kommunevalet, og kva som er blitt gjort og ikkje dei fire siste åra. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Elle melle eller «alt for Tysnes»

Publisert 27.08.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.54.

Atter tid for å gå til stemmeurnene og gjera borgarplikta. Denne gongen slit eg med å bestemma meg for kva parti eg skal stemma på.

Ser ein på kva som er gjort i sist periode, vert eg ikkje imponert. Eg vert derimot imponert over kva som ikkje er tatt fatt på i denne perioden.

• Vegane på Tysnes har ikkje vorte plaga med asfaltering.

Vegdekket er slitt hol på mange stader på Tysnes, men kan henda asfalten er ok mellom kommunehuset og Våge?

• Ferjeruter har ikkje stått på agendaen før det vart feite typar i lokalavisa. Sov ordføraren då anbod/kontraktar på nye ferjer vart handsama på fylket?

Kva har eg så å velja mellom:

• Høgre er som Høgre alltid har vore på Tysnes, «Alt for Våge».

• Senterpartiet har den beste ordførarkandidaten, men har visst gløymt kva Sp står for.

• Framstegspartiet stiller med ein grepa kar som 6. kandidat. Kan henda FrP viser musklar i neste periode.

• KrF, kva vil dei?

• Arbeidarpartiet, gløymde nesten dei, kvinneleg ordførar er vel eit godt argument?


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...