UEINIGE: Tysnes Ap svarar no på ordførar Kåre Martin Kleppe sitt innlegg i sist «Tysnes».
UEINIGE: Tysnes Ap svarar no på ordførar Kåre Martin Kleppe sitt innlegg i sist «Tysnes».

Debatt: Me er ærlege

Publisert 29.08.2019 kl. 09.59.

Me i Tysnes Arbeidarparti reagerer på lesarinnlegget til ordføraren sist torsdag, der han seier at me ikkje er ærlege. Dette er ein påstand som ikkje kan stå uimotsagt.

Korkje Rolf Simonsen eller me andre i Arbeidarpartiet er ute etter å ta æra frå andre. Det er val no, og me ønskjer på lik linje med andre å fortelja kva me har jobba med dei siste fire åra, og kva me skal jobba for i komande periode. Då er denne saka naturleg å ta med. Det er stor einighet om å gjera noko med dette, men det er riktig at saka vart initiert av Arbeidarpartiet.

Sidan ordføraren er opptatt av å få fram korleis dette arbeidet starta, vil me gjerne tilføya at arbeidet ikkje starta i adm.utvalget 2. okt 2018, slik ordføraren skriv. Saken starta før det. Rapporten som vart framlagt på møtet han refererer til, vart bestilt av Anne Merete Fjeldstad allereie i administrasjonsutvalget 12. mars 2018, og vidare i påfølgande kommunestyremøte. Her ba ho om at det skulle lagast ei undersøking om omfanget av uønska deltid. (sjå gjerne opptak frå kommunestyremøtet 10.04.18 på tysnesbladet.no).

Administrasjon gjennomførte etter dette undersøkinga, og resultatet vart lagt fram for administrasjonsutvalget 2. oktober 2018. Deretter er det riktig slik ordføraren skildrar det vidare arbeidet.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...