UTSETTE SAKA: Det vart inga avgjerd i ferjesaka i fylkesutvalet i dag, fredag. Her er det Målfrid Vik Sønstabø i Skyss som pratar til politikarane under møtet. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
UTSETTE SAKA: Det vart inga avgjerd i ferjesaka i fylkesutvalet i dag, fredag. Her er det Målfrid Vik Sønstabø i Skyss som pratar til politikarane under møtet. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Utset ferjesaka

Fylkesutvalet har vedteke å utsetja saka som kan sikra rutetilbodet på fylkesvegferjene.
Publisert 30.08.2019 kl. 14.44. Oppdatert kl. 15.07.

I dag, fredag, har fylkesutvalet i Hordaland vore samla i Bergen. Det var på førehand knytt stor spenning til om politikarane ville gjera eit vedtak som sikra rutetilbodet på fylkesvegferjene, inkludert Hodnanes-Jektevik og Våge-Halhjem.

I staden for eit endeleg vedtak, foreslo Ap, SV, KrF og Sp å utsetja saka.

«Fylkesutvalet bed rådmannen å koma attende med sak til neste fylkesutval, som synleggjer meirkostnaden og miljøkonsekvensene dersom ein legg gjeldande ruteproduksjon til grunn», lyder vedtaket.

Saka vert dermed ikkje handsama igjen før neste fylkesutvalsmøte 19. september.

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe tok turen til Bergen for å følgja møtet, og han håpte det skulle verta eit klart vedtak frå politikarane om å behalda rutene.

– Når Senterpartiet, KrF og Arbeidarpartiet går så hardt ut i forkant og seier at det skal løysa seg, så er det litt skuffande at det berre vert ei ny utsetjing, seier ordføraren.

Han meiner tysnesingane no har venta lenge nok på svar om korleis rutene vert frå nyttår.

– Me skulle hatt svar den dagen kontraktane vart signert. Det kan ikkje vera noko kjekt for pendlarane å leva i den uvissa om korleis rutene vert, seier han.


Siste saker Gå til framsida