HAR EIT KLART MÅL: – Tysnes skal ikkje missa ein einaste ferjeavgang, seier ferjeaksjonist Sigmund Hovland og ordførar Kåre Martin Kleppe.
HAR EIT KLART MÅL: – Tysnes skal ikkje missa ein einaste ferjeavgang, seier ferjeaksjonist Sigmund Hovland og ordførar Kåre Martin Kleppe.

Til Bergen for å følgja ferjesaka

SISTE: Blir vedtakssak. Sjå nederst i saka.
– Me har ingen ferjeavgangar å missa. Det har me sagt heile tida, og det er framleis vårt klare mål.
Publisert 30.08.2019 kl. 11.01. Oppdatert kl. 11.41.

Det seier ferjeaksjonist Sigmund Hovland og ordførar Kåre Martin Kleppe. Fredag føremiddag er dei på veg til Bergen for å følgja ferjedebatten fylkesutvalet i Hordaland.


Har god tru

– Me er heldige at ferjesaka skjer i valkampen, sjølv om det er ein del fylkespolitikarar som har sagt at dei ville ordna opp i dette, seier Kåre Martin Kleppe.

– Dette er ei sak me har jobba med i fleire år. Dei store konsekvensane blei tidleg tydelege for oss, med ikkje for fylket og fylkespolitikarane, legg Kleppe til.

– Til møtet i dag har Skyss kome med ein del endringar og ein del forbetringar. Det ligg likevel store kutt i forslaget. På Hodnanes-Jektevik føreslår Skyss framleis å kutta fire rundturar kvar dag. Kravet vårt er at det ikkje skal kuttast i det heile teke, held han fram.

Og han har tru på at det ikkje kjem til å bli kutt i ferjerutene til og frå Tysnes.

– Det me veit er at Sentpartiet og KrF har gått høgt på banen at det ikkje skal bli kutt og at Arbeidarpartiet har sagt det same. Frå før har Høgre lova at det ikkje skal bli kutt. Dette blir ein spennande dag, kommenterer han vidare.

Sigmund Hovland forventar ein brei diskusjon i fylkesutvalet og at resultatet etter diskusjonen blir at rutene held fram som i dag.

– Me har ingen avgangar å mista. Det har me sagt heile tida, presiserer han vidare, og peikar spesielt på Hodnanes-Jektevik-sambandet.

Hodnanes-Jektevik er eit stort og viktig, faktisk det største sambandet i Sunnhordland, større enn både Våge-Halhjem og Skjersholmane-Ranavik.

– Me er glade for at Skyss har rydda opp i ein del samband. Det må og gjerast for Hodnanes-Jektevik. Det må politikarane no sjå spesielt på, seier han.


Miniseminar

Ferjesaka står øvst på sakslista når politikarane i fylkesutvalet er kalla inn til møte. Fylkesvalstyret har møte klokka 11.00, fylkesutvalet startar sitt møte straks møte i fylkesvalstyret er over.

Fyrst på programmet til fylkesutvalet står eit miniseminar om ferjesaka.

Miniseminar tek til med info frå Skyss (20 min) om rammevilkår frå konkurransegrunnlaget, prosess rutetid, forslag til rutetid og handslingsrom.

Fjord 1 har fått 15 minutt til å snakka om begrensningar, elektrisk drift og handlingsrom kort sikt (biodiesel).

Maritime CleanTech og Norwegian Electric Systems har fått 15 minutt til å snakka om marknadsutvikling og handlingsrom lang sikt.

Deretter er det sett av 30 minutt for spørsmål og diskusjon for fylkesutvalet og ti minutt for foreiningar o.l. Siste post i miniseminaret er innspel.

Ferjesaka er eigentleg ei referatsak i fylkesutvalet, men kan bli løfta fram til ei vedtakssak.


Blir vedtakssak

I innkallinga til møtet i fylkesutvalet er ferjesaka sett opp som ei referatsak i fylkesutvalet. Det var likevel klart på førehand at saka kunne bli løfta fram som ei vedtakssak.

Klokka 11.35 fredag melder konst. kommunikasjonsdirektør Hilde Joranger Mæland frå møtet at saka no blir vedtakssak. Saka skal handsamast etter lunsj.

«Tysnes» følgjer utviklinga i saka.


Siste saker Gå til framsida

– Humor er snarvegen inn i følelsane våre

Dei alvorlege poenga til føredragshaldar, motivator og psykolog Trond Haukedal var mange i Tysneshallen fredag kveld. Måten han blanda alvor med humoristiske innslag gjorde arrangementet «Gje deg sjølv tid» til ein vellukka kveld.