MIDT PÅ LISTA: Heidi Renate Røssland frå Onarheim er 12. kandidat på lista til Tysnes Senterparti til kommunevalet.
MIDT PÅ LISTA: Heidi Renate Røssland frå Onarheim er 12. kandidat på lista til Tysnes Senterparti til kommunevalet.

– Eg er oppteken av å halda bygdene i live

Tysnes Senterparti stiller til val med 25 kandidatar. Midt på lista er Heidi Renate Røssland frå Onarheim.
Publisert 30.08.2019 kl. 17.00.

– Eg ynskjer å engasjera meg i det som skjer i kommunen, fortel Heidi Renate Røssland.

Ho står for fyrste gong på vallista til Tysnes Senterparti, og ligg som 12. kandidat av totalt 25 kandidatar.

– Eg er ganske ny i politikken, men har vore med på nokre møte, og sa ja når eg vart spurd om å stå på lista, seier ho.

– Kvifor valde du Senterpartiet?

– Eg føler det er det partiet som står meg nærast, og som står nærast distrikta. Eg er oppteken av å halda bygdene i live, svarar Heidi Renate.


Engasjert

Ho er frå Tysnes opphaveleg, men budde 13 år i Austevoll før ho flytta tilbake til Onarheim i 2012. Sidan den gong har ho engasjert seg i lokalsamfunnet. Mellom anna har ho vore leiar i Onarheim bygdalag.

– Eg synest det er viktig at alle deltar litt i lokalsamfunnet, seier ho, før ho skryter av kor engasjerte onarheimingane er.

– Viss ein spør folk om å baka ei kake eller gå med bøsse, så er folk alltid positive og seier ja. Eit kjempegodt eksempel er kva dei har fått til i Solheimsdalen.

Ho oppmodar alle til å engasjera seg.

– Å verta med i lag og foreiningar, og å stilla på dugnad er veldig å anbefala.

For ho var engasjementet også ein fin måte å koma seg inn i miljøet på Onarheim då ho flytta tilbake i 2012.

– Då eg flytta tilbake måtte eg på ein måte verta kjend med folk på nytt, og det å engasjera seg er ein god måte å verta kjend med folk.


Distriktspolitikk

Sjølv om Heidi Renate ser på seg sjølv som ganske fersk i det politiske engasjementet, har ho hatt glede av å delta på møte i Senterparti-regi.

– Det har vore interessant og lærerikt, fortel ho.

Det viktigaste for Heidi Renate politisk sett er å bevara bygdene.

– Eg ynskjer at det skal vera liv i desse plassane, og at ungdom vil flytta tilbake. Då er det viktig at bygdene har noko å tilby.

Og ho er optimistisk med tanke på framtida til Onarheim.

– Eg ser at det skjer ting, og at det er ungdomar som flytter tilbake og buset seg her, fortel Heidi Renate, som er godt nøgd med utviklinga i bygda dei siste åra.

– OnarTun har vorte ein naturleg treffstad der me prøver å laga til sosiale ting. Det er viktig at det skjer ting i bygda.

Ho følgjer samtidig med på dei sakene som kan vera med å trua lokalmiljøet.

– Saka om ferjerutene er stor og viktig. Me er avhengig av ferja her i distrikta. Tysnes er ein sårbar kommune med tanke på endringar i rutetilbodet, fortel ho.


Trivst godt

Heidi Renate har budd i rurale strøk heile livet, og kunne ikkje tenkt seg noko anna.

– Det er så avslappande å bu i distrikta. Ein har nærleik til det ein treng, og ein slepp pendlarkøer. Skal ein ha noko i Våge, så kan eg berre planlegga å vera der om 25 minutt. Det kan ein ikkje seia viss ein bur i byn og for eksempel skal frå Os til Åsane. Då kan ein plutseleg hamna i kø, og ein veit ikkje kor lang tid det vil ta å koma fram.

– Samtidig er det veldig kjekt å ha nærleiken til naturen, og ha flotte fjordar og fjell kring seg, fortel ho vidare.


Leite på topp

Senterpartiet stiller i år med 25 kandidatar på lista til valet, og for fyrste gong med Arne Leite som ordførarkandidat. Med seg på dei øvste plassane har han Kristin T. Gjerstad Kleppe, Inge Malkenes, Beate Storesætre, Ole Christian Kjerrgård og Ane Vermedal. Dei tre fyrste sit i kommunestyret i inneverande periode, medan Storesætre og Kjerrgård per dags dato er vara i kommunestyret. Den siste av dei fire noverande kommunestyrerepresentane til Sp, Øystein Dalland, er plassert på niandeplass.

– Eg synest det er flinke folk som toppar lista. Eg føler at dei utfyller kvarandre godt, og har sine politiske område som dei er ekstra engasjert i. I tillegg har me Helge Hauge med, som kan vera ein mentor for oss andre, kommenterer Heidi Renate.

Det er 15 menn og ti kvinner på lista, og ned til plass nummer 16 er annakvar kandidat mann og kvinne. Snittalderen på kandidatane er kring 43 år.


Slik ser heile Sp-lista ut:

1. ARNE LEITE (f. 1964)

2. Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (f. 1967)

3. Inge Malkenes (f. 1971)

4. Beate Storesætre (f. 1966)

5. Ole Christian Kjerrgård (f. 1972)

6. Ane Vermedal (f. 1988)

7. Yngve Nesland Vevatne (f. 1988)

8. Synnøve Vines (f. 1981)

9. Øystein Dalland (f. 1969)

10. Solfrid Burkeland Smith (f. 1989)

11. Geir Austvik (f. 1960)

12. Heidi Renate Røssland (f. 1970)

13. Ingebrigt Vermedal (f. 1962)

14. Silje Lunde (f. 1990)

15. Nils Kåre Fjeldet Lunde (f. 1987)

16. Lars Leknes Auran (f. 1981)

17. Johanne Dalland (f. 1986)

18. Arild Storesætre (f. 1991)

19. Vilhelms Staskevics (f. 1979)

20. Terje Nesland Vevatne (f. 1992)

21. Malin Kongsvik (f. 1991)

22. Henning Konrad Hope (f. 1952)

23. Andreas Lavik Frøkedal (f. 1992)

24. Grethe Barmen (f.1963)

25. Helge Hauge (f. 1944)


Siste saker Gå til framsida