FØRSTEGONGSVELJARAR: Maria Lillesletten Hagen, Oscar Wilhelm Luth-Hansen og Julie Bakke skal stemma for aller første gong ved kommune- styre- og fylkestings-valet i år. Dei er godt førebudd, og klare for å avleggja stemma.
FØRSTEGONGSVELJARAR: Maria Lillesletten Hagen, Oscar Wilhelm Luth-Hansen og Julie Bakke skal stemma for aller første gong ved kommune- styre- og fylkestings-valet i år. Dei er godt førebudd, og klare for å avleggja stemma.

Gler seg til å bruka stemmeretten sin

Maria, Oscar og Julie skal bruka stemmeretten sin for første gong ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i år.
Publisert 30.08.2019 kl. 12.00.

Oscar Wilhelm Luth-Hansen og Julie Bakke er fylt 18 år, og Maria Lillesletten Hagen fyller 18 år neste månad. Det betyr at dei endeleg kan nytta stemmeretten sin ved valet den 9. september.

– Stemmeretten min betyr mykje for meg. Ved å stemma kan me skapa endring i lokalsamfunnet, og vera med på å påverka eigen framtid, seier Oscar.

– Det er viktig å bruka den retten. Viss politikarane står for det eine eller det andre, har du mogleik til å vera med og bestemma kva som skal skje i sakene, gjennom kven du vel. Og viss du ikkje brukar stemmeretten din, kan du ikkje klaga i ettertid om det er noko som blir bestemt av politikarane som du ikkje liker, fortset han.

– Ja, éi stemme har faktisk mykje å seia. Me er ikkje så mange innbyggjarar på Tysnes, og viss tjue personar tenkjer at det ikkje er vits i å stemma fordi det er berre éi stemme, så mister me jo tjue stemmer, og det er faktisk ein del, seier Julie.


Betre veg og kollektivtilbod

– Kva meiner de er dei viktigaste lokalpolitiske sakene?

– Klima er ei veldig viktig sak for oss unge å få fram til høgretoppane, meiner Oscar.

– Ja, miljøet er sjølvsagt veldig viktig, på alle nivå. Det er framtida, legg Julie og Maria til.

Dei tre er samde om at forbetring av veg og kollektivtilbod er det dei set høgst på prioriteringslista av saker.

– Eg vil ha auka budsjett til samferdsle så vegstandarden kan bli betre på Tysnes. Det er viktig for meg som bur på Reksteren, fortel Oscar.

– Ja, me vil at dei skal investera i veg. Reksteren har så mange hòl i vegen, og det øydelegg mykje, legg Maria til.

– Og så må me ha eit betre kollektivtilbod, som sagt.


Må venta i timevis

Maria bur i Amland, og Julie bur i Våge. Alle tre pendlar til Os med hurtigbåt for å gå på vidaregåande skule der.

– Det er ganske deilig. I staden for å stå rett opp og gå rett på skulen, får me ein liten pause. Du kan velja om du vil sova, eller gjera leksar på båten. Av og til synest eg at dei tjue minutta går altfor fort, seier Julie.

– Men me skulle gjerne hatt ein ekstra avgang til Tysnes, meiner Oscar.

– Ja. Viss eg er ferdig tidleg på skulen, må eg nå 12:50-ferja for å nå ein buss i Våge. Elles må eg sitja i fleire timar og venta på skulen, fortel Maria.


Ikkje så gira på å pendla

– Kva kan lokalpolitikarane gjera for å behalda dei unge på Tysnes og hindra fråflytting?

– I lag med betre kollektivtilbod, må me ha eit betre jobbtilbod, seier dei.

– Politikarane vil jo at folk skal flytta til Tysnes og at me skal bli buande her, men dei har ikkje så mykje å tilby av faste stillingar, seier Maria.

– Og eg er ikkje så gira på å pendla, legg Julie til.

– Det har jo vore mykje snakk om brua over Bjørnefjorden, då. Men det er veldig mange politikarar som ikkje har klart å realisera den draumen for oss som bur på Tysnes. Eg hadde teke veldig godt imot den brua over der, seier Oscar.


Treffstad for unge

Forutan betring av kollektivtilbodet og jobbtilbod, saknar Oscar og Julie meir fritidsaktivitetar for unge.

– Me skulle gjerne hatt ein treffstad som er open for unge i alle aldrar, og som tilbyr ulike aktivitetar, seier dei.

Maria fortel at då ho var i ungdomsrådet i 10. klasse, var det snakk om å oppretta ein bilverkstad for unge.

– Det er lenge sidan, og eg veit ikkje om interessa er stor nok. Men det er eit eksempel på tilbod som kan opprettast for å engasjera fleire unge.


Å sentralisera eller ikkje?

Ei sak dei har ulike innspel i, er drøftinga om å samla første til tiande klasse i Våge, eller behalda første til fjerde trinn i Uggdal som i dag.

– Eg stemmer for å samla skulen i Våge. Det har litt å gjera med barnehagen i Uggdal, den er så dårleg bygd, seier Julie, som tenkjer at barnehagen kan få vera der skulen er i dag.

Oscar tenkjer at dei kanskje burde fått opp eit nytt skulebygg, eller at det gamle blir bygd betre. Maria har endå eit synspunkt i saka.

– Eg stemmer for at me ikkje samlast. Elles blir alt sentralisert i Våge, og Uggdal blir gløymt. Eg tenkjer at dei må vera litt spreidd.

– Det er eg òg einig i, stemmer Julie i.


Klare for å stemma

For å førebu seg til valdagen, har Oscar lese gjennom brosjyrane til dei ulike politiske partia, for å setja seg inn i kva dei står for, kva som skil dei i ulike saker og kva dei vil utretta framover.

– Det står mellom to parti for meg akkurat no, seier han.

Maria og Julie har brukt valgomat, og dei trur at dei har bestemt seg for kva parti dei skal stemma på.

– Det kan òg vera lurt å delta i partidebattane for å få meir innspel, meiner dei.

– Men korleis skal me komma oss dit? Med tanke på busstilbodet, seier Julie.

– Ja, busstilbodet må forbetrast så me kan få med oss debatt i forkant av valet, ler dei.


Siste saker Gå til framsida

– Humor er snarvegen inn i følelsane våre

Dei alvorlege poenga til føredragshaldar, motivator og psykolog Trond Haukedal var mange i Tysneshallen fredag kveld. Måten han blanda alvor med humoristiske innslag gjorde arrangementet «Gje deg sjølv tid» til ein vellukka kveld.