Kandidatane held samarbeidsdørene opne

Ordførarkandidatane opnar for ulike samarbeidsløysingar, men både Høgre og Sp trur dei må svelgja nokre kamelar i eit Ap-samarbeid.
Publisert 05.09.2019 kl. 13.55.

– Eg føler at det må vera to av dei tre største partia som bør slå seg saman. Då får ein eit godt styringsverktøy.

Slik kommenterte ordførarkandidat for Arbeidarpartiet, Anne Merete Fjeldstad, diskusjonane kring ordførarvalet under debatten på Mandelhuset fredag. Då var alle dei fem toppkandidatane til partia i Tysnes kommune samla i regi av Bladet Tysnes, og eit av temaa som svart diskutert var ordførarvalet og samarbeidsmoglegheiter mellom partia.


Alle kan samarbeida

Konklusjonen etter debatten er at dei fleste partia ser moglegheitene for å samarbeida med kvarandre, men at nokon konstellasjonar verkar meir sannsynlege enn andre.

– Me kan samarbeida med alle. Ordførarposisjonen er eit middel for å få utført mest mogleg av politikken vår, og då må me i så fall samarbeida med dei som vil støtta prosjektet vårt, sa Arne Leite (Sp), som deretter vart utfordra av debattleiar Geir Rommetveit om det vil vera enklare å samarbeida med Høgre enn med Arbeidarpartiet.

– Ja, me vil nok måtta svelgja fleire kamelar i samarbeid med Ap enn med Høgre, sa Leite.

Debattleiar Rommetveit retta så fokus mot Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat.

– Kven er det du primært vil ha støtte av, spurde Rommetveit Fjeldstad.

– Ideologisk sett høyrer me mest saman med Sp og KrF, som er to distriktsvenlege parti. Samtidig har me no opplevd Høgre som eit forutsigbart parti som har vore enkelt å samarbeida med. Me opplever at me kunne fått til mykje saman med både KrF, Sp og Høgre. Eg veit ikkje heilt når det gjeld FrP, sa Fjeldstad.

Også Kåre Martin Kleppe (H) kasta seg inn i debatten.

– Dei siste tre åra har me samarbeidd godt med opposisjonen, og det er eit godt samarbeidsklima i kommunen. Men programmet vårt er nok mest likt Senterpartiet sitt, og det er nok nokre kamelar som må svelgjast i eit samarbeid med Ap, sa han.KrF og FrP er dei minste av dei fem partia, og har i inneverande periode to representantar kvar i kommunestyret. For KrF sin del kan det vera aktuelt å samarbeida i fleire retningar.

– Me er eit sentrumsparti som kan samarbeida i fleire retningar, og det er ikkje så store sprik i meiningar mellom partia. Viss me igjen får to representantar i kommunestyret, så kan det vera interessant å sjå kven som vil gje oss representasjon i formannskapet, sa Magne Skartveit (KrF).

Magnar Solheim (FrP) meinte at det er litt for «tjomsleg» stemning i Tysnes-politikken, og at partia er ueinige om altfor få ting. Han trekte dermed fram ein av sakene som er med og skapar splid.

– Viss me skal samarbeida med Høgre, så vil dei leggja ned ein skule, og viss me skal samarbeida med Senterpartiet, så vil dei leggja ned ein skule. Sånne ting må me tenkja på, sa han, og refererte til diskusjonane om framtidig skulestruktur og framtida til Uggdal skule.


Duellar

Debatten vart avslutta med to kandidatduellar. Sitjande ordførar Kleppe vart fyrst utfordra av noverande samarbeidspartnar Arne Leite om kven av dei som er best eigna som ordførar.

– Grunnen til at eg meiner at eg kan gjera ein god jobb som ordførar, er min bakgrunn, min person og mitt engasjement for øya. Eg har litt med meg frå organisasjonsliv og næringsliv som eg ynskjer å bruka, og eg liker å jobba med folk. Eg har tenkt å jobba for programmet vårt og politikken som me står for, innleia Leite duellen.

– Eg har lyst til å fortsetja som ordførar i Tysnes. Eg synest det har gått bra, i alle fall ut i frå dei føresetnadane eg hadde. Det har gått veldig bra, og eg har framleis eit brennande engasjement for Tysnes. Me har fullført ein del prosjekt i denne perioden, og starta opp endå fleire prosjekt, og eg ynskjer å fortsetta å jobba med dei, sa Kleppe.


Utfordra av opposisjonen

Etter duellen mellom Leite og Kleppe, var det Anne Merete Fjeldstad sin tur til å utfordra den sitjande ordføraren.

– Ynsket om å vera ordfører grunnar sjølvsagt i ynsket om å kunne jobba med politikk på fulltid. Eg trur eg kan gjera ein annan type jobb enn Kåre Martin, ikkje fordi eg er kvinne, men fordi eg har ei livserfaring som mange damer vil dela med meg. Eg er både mor og bestemor, og eg har jobba i omsorgsyrke i heile mitt liv. Derfor er eg tett innpå den delen av politikken, innleia Fjeldstad.

– Eg ser at det er ein relevant bakgrunn, og eg har jo spelt på min bakgrunn som ungdom. Eg kan gjerne sjå kva ungdom ser etter når dei vil tilbake til Tysnes, og det gjeld ungdom som vil jobba både i kommunal og privat sektor, sa Kleppe, som deretter drog inn utfordringar knytt til arbeid utanfor kommunegrensene.KJEMPAR OM ORDFØRAREN: Noverande ordførar Kåre Martin Kleppe (med mikrofonen) ynskjer attval. Men Anne Merete Fjeldstad og Arne Leite er utfordrarar til Kleppe. Dei trur at to av desse tre må samarbeida om ordføraren. F.v. Magne Skartveit (KrF), Arne Leite (Sp), Anne Merete Fjeldstad (Ap), Kåre Martin Kleppe (H) og Magnar Solheim (FrP). Debattleiar Geir Rommetveit med ryggen til. (Alle foto: Camilla Korsnes)
KJEMPAR OM ORDFØRAREN: Noverande ordførar Kåre Martin Kleppe (med mikrofonen) ynskjer attval. Men Anne Merete Fjeldstad og Arne Leite er utfordrarar til Kleppe. Dei trur at to av desse tre må samarbeida om ordføraren. F.v. Magne Skartveit (KrF), Arne Leite (Sp), Anne Merete Fjeldstad (Ap), Kåre Martin Kleppe (H) og Magnar Solheim (FrP). Debattleiar Geir Rommetveit med ryggen til. (Alle foto: Camilla Korsnes)
FOR «TJOMSLEG»: Magnar Solheim (FrP) synest at partia i Tysnes er altfor einige.
FOR «TJOMSLEG»: Magnar Solheim (FrP) synest at partia i Tysnes er altfor einige.
RUTINERT: Geir Rommetveit leia valdebatten med stø hand.
RUTINERT: Geir Rommetveit leia valdebatten med stø hand.
FULL SAL: Mange fann vegen til Mandelhuset for å høyra politikarane svara for seg.
FULL SAL: Mange fann vegen til Mandelhuset for å høyra politikarane svara for seg.
FLEKSIBEL: – Me er eit sentrumsparti som kan samarbeida i fleire retningar, ytra Magne Skartveit (KrF).
FLEKSIBEL: – Me er eit sentrumsparti som kan samarbeida i fleire retningar, ytra Magne Skartveit (KrF).
STILTE SPØRSMÅL: Tidlegare Tysnes-ordførar Tor Ottersen er framleis ein engasjert mann. På debatten utfordra han politikarane på temaet folkevekst.
STILTE SPØRSMÅL: Tidlegare Tysnes-ordførar Tor Ottersen er framleis ein engasjert mann. På debatten utfordra han politikarane på temaet folkevekst.

Siste saker Gå til framsida