SKUFFA I FERJESAKA: «Kan me stola på fylkespolitikarane neste gong ferjesaka kjem opp», spør «Tysnes» på leiarplass. (Foto: Camilla Korsnes)
SKUFFA I FERJESAKA: «Kan me stola på fylkespolitikarane neste gong ferjesaka kjem opp», spør «Tysnes» på leiarplass. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Lova gull og grøne skogar i ferjedebatten – skuffa stort

Publisert 05.09.2019 kl. 19.00.

Lokalvalet bør engasjera alle i Tysnes. Då skal me velja kven som skal styra kommunen dei neste fire åra. Men det er ikkje berre kommuneval komande måndag. Fylkestingsvalet er denne gongen kanskje viktigare enn nokon gong. Det er fylket som har ansvaret for ferjerutene til og frå Tysnes. Og ferjerutene for ein øykommune er like viktige som vegane er for fastlandskommunane, anten det er E16 mellom Bergen og Voss, bru mellom Sotra og Bergen, vegnettet rundt Bergen, eller ikkje å forgløyma; nye 4-felts vegar på Austlandet.

Måndag i sist veke gjekk både fylkespolitikarar og lokalpolitikarar frå Sp og Krf høgt ut. På ferjekaien på Hodnanes lova dei at no skulle det bli slutt på uvissa om ferjerutene våre. Dei lova at ferja skal gå som no. Skyss sitt ruteframlegg, med manglande forståing for at folk i Tysnes skal leva i eit normalsamfunn som før, skulle altså leggjast i ei skuffe. Det var lovnaden, og det trudde me på. Endå sterkare i trua blei me då Ap i Hordaland kasta seg rundt og lova det same, etter at dei hadde blitt overraska over stuntet til Sp og Krf.

Fredag ettermiddag kunne me berre slå fast: Korkje Ap – med fylkesordføraren i spissen – eller Sp og Krf klarte å halda det dei hadde lova då fylkesutvalet i Hordaland fredag handsama ferjesaka. Resultatet vart ny utsetjing. Det kan me på Tysnes ikkje godta. No er me inderleg skuffa. I valdebatten på Mandelhuset fredag kveld meddelte ordførarkandidat i Tysnes Sp, Arne Leite, at han var skuffa over resultatet og sitt eige fylkesparti. Det er han ikkje åleine om.

Kan me stola på fylkespolitikarane neste gong ferjesaka kjem opp? Kvifor skal denne saka ta så inderleg lang tid? Fylkesleiinga med samferdsledirektøren og fylkesordføraren i spissen blei allereie i oktober for eitt år sidan informert om saka på eit folkemøte i Tysneshallen. Seinare har politikarane i Tysnes, med ordføraren i spissen, jobba og jobba med denne saka. Planane for nye ferjeruter til og frå Tysnes er ein skandale.

Heldigvis er det brei politisk semje i Tysnes om ferjerutene. Det er det og i mange av dei lokale sakene som politikarane våre skal handsama den komande fireårsperioden. Sett i eit slikt ljos, er kanskje ikkje lokalvalet så veldig spennande. Men denne gongen er det likevel veldig spennande kven som til slutt skal bli ordførar og heiltidspolitikar i Tysnes. Sjeldan har me ved lokalvala hatt tre kandidatar som me har denne gongen. Anne Merete Fjeldstad (Ap) vil bli den fyrste kvinnelege ordføraren i Tysnes si soge. Kåre Martin Kleppe blei den yngste ordføraren i landet for fire år sidan. Han ynskjer å bli attvald. Og Senterpartiet vil på ny ha makta i Tysnes, med Arne Leite som ordførar.

Du som innbyggjar og veljar i Tysnes kan avgjera kven av desse som blir ordførar. Difor oppfordrar me ALLE til å bruka røysteretten komande måndag.

Eit anna viktig val denne gongen er kyrkjevalet. Dei som kjem inn i soknerådet skal styra utviklinga av korleis me vil ha det i kyrkjene våre. Det er og viktig.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...