NUMMER TO: Kristi Sandvik Pedersen er på andreplass på vallista til Tysnes Høgre til kommunevalet.
NUMMER TO: Kristi Sandvik Pedersen er på andreplass på vallista til Tysnes Høgre til kommunevalet.

– Det skal vera kjekt å bu her

Høgre sin andrekandidat Kristi Sandvik Pedersen er oppteken av å gjera Tysnes til ein kommune der folk har lyst til å busetja seg.
Publisert 05.09.2019 kl. 17.00.

– Det er veldig kjekt at dei lar ungdomane få sleppa til, seier Kristi Sandvik Pedersen.

Ho er heilt oppe på andreplass på vallista til Tysnes Høgre, berre bak sitjande ordførar Kåre Martin Kleppe. Med sine 22 år er Kristi blant dei yngste som stiller til val i kommunen, og med tanke på si høge listeplassering kan ho verta den yngste representanten i det komande kommunestyret.

– Eg fekk spørsmål om å stilla. Eg var kanskje ikkje heilt modig med ein gong, men så bestemte eg meg for å hoppa i det, og det har eg ikkje angra på, fortel ho.


Kan enda i kommunestyret

Det er kun toppkandidaten til Høgre som er kumulert, og det er dermed ope kven som vert vald inn i kommunestyret, og personstemmer kan gjera store utslag. Kristi ligg godt an som Høgre sin nest øvste kandidat, og ho håpar å få sjansen i kommunestyret.

– Eg tør ikkje å vera heilt sikker på at eg vert vald inn, men det hadde vore kjekt å få vera med i kommunestyret, seier ho.

Det er fyrst og fremst det siste året ho har vore engasjert i Tysnes Høgre, men ho har vore innom partiet også ved tidlegare høve.

– Då eg budde i byn melde eg meg inn i Unge Høgre, men rakk ikkje å vera så aktiv der før eg flytta heim til Tysnes, seier ho.

– Kvifor Høgre?

– Det er det partiet som representerer mitt verdisyn best, og det partiet som stemmer mest overeins med det eg meiner sjølv. Eg føler eg kan stå inne for alle saker som partiet står inne for, svarar ho.


Vil skapa gode buforhold

– Det eg brenn mest for er at det skal gå an å bu på Tysnes, og at folk har lyst til å bu her, fortel Kristi, og det er tydeleg at det engasjerer ho.

– Det betyr at me må ha gode barnehagar, skular og arbeidsplassar, i tillegg til gode pendlarhøve for dei som ikkje har arbeidsplass i kommunen.

Ho er spesielt oppteken av at unge tysnesingar skal ha lyst til å flytta tilbake og busetja seg i kommunen, som ho sjølv har gjort.

– Eg studerer jus ved UiB på fjerde av femte året, men har flytta tilbake og bur no i Våge, fortel ho.

Kristi er tydeleg på det er her ho vil busetja seg.

– Eg liker å vera nær familien, samtidig som ein har fantastisk gode frilufts- og naturmoglegheiter med både sjø og fjell her. I tillegg er det veldig engasjerte folk som bur her, og alle er villige til å bidra i lokalsamfunnet.

Ho er sterkt engasjert i at kommunen skal ha gode tenestetilbod til alle aldersgruppar, og at det skal vera gode kommunikasjonsmoglegheiter både på Tysnes, og inn og ut av kommunen.

– Det er vanskeleg å vera sosial på andre sida av fjorden, så eg skulle gjerne sett at det gjekk ei ferje endå seinare på kvelden. Det er veldig viktig med eit godt ferjetilbod for at folk skal trivast. Det skal vera kjekt å bu her, seier ho.


Unge toppkandidatar

For fire år sidan vart Kåre Martin Kleppe den yngste ordføraren i landet, og den sitjande ordføraren får fornya tillit på toppen av Høgre-lista i år også. Med seg på toppen av lista får han Kristi, som som nemnt er den yngste på lista og den nest yngste av alle partikandidatane i kommunen.

På tredjeplass følgjer Geir Røssland, som i denne perioden er vara både i kommunestyret og i tenesteutvalet. På plassen etter følgjer tenesteutvalsleiar Jannike Epland Dalland, før Magne Storesætre tar femteplassen. Lista til Høgre viser også at dei rutinerte kommunestyrerepresentantane Tore Atle Humlevik og Egil Bjarne Berge trappar ned frå verva sine. Humlevik har riktignok fått «heidersplassen» nedst på lista.

Lista består av 25 kandidatar, og av dei er det 17 menn og åtte kvinner. Aldersnittet er kring 44 år, noko som gjer at det berre er Senterpartiet som har lågare snittalder på lista.

Kristi er godt nøgd med gjengen ho har med seg øvst på lista.

– Det er eit veldig fint team, og det er flott at det er plass til oss nye på lista. Samtidig er det ei god blanding av folk frå ulike plassar og med ulike bakgrunnar, seier ho.


Slik ser vallista til Tysnes Høgre ut:

1. KÅRE MARTIN KLEPPE (f. 1992)

2. Kristi Sandvik Pedersen (f. 1997)

3. Geir Røssland (f. 1980)

4. Jannike Epland Dalland (f. 1968)

5. Magne Storesætre (f. 1970)

6. Torstein Fjeldet Lunde (f. 1980)

7. Bjørn Lande (f. 1967)

8. Eli Sofie Kathrine Sandvik (f. 1968)

9. Henrik Holm Sylta (f. 1983)

10. Vidar Storesætre (f. 1993)

11. Juliette Hansen Schmidt (f. 1994)

12. Elisabeth Hatteberg (f. 1982)

13. Sigvard Michael Madsen (f. 1982)

14. Trond Hartvig Bakkane (f. 1986)

15. Anne Kristi Alfstad (f. 1954)

16. Trond Tvedt (f. 1983)

17. Aleksander Fauske (f. 1991)

18. Frode Aksdal Storetvedt (f. 1977)

19. Rune Hystad (f. 1975)

20. Kari Lande (f. 1970)

21. Øystein Bakke (f. 1971)

22. Trygve Steinar Arntsen (f. 1948)

23. Ruth Kongsvik Brandvik (f. 1970)

24. Kjell Halvard Brekke (f. 1943)

25. Tore Atle Humlevik (f. 1950)


Siste saker Gå til framsida

– Humor er snarvegen inn i følelsane våre

Dei alvorlege poenga til føredragshaldar, motivator og psykolog Trond Haukedal var mange i Tysneshallen fredag kveld. Måten han blanda alvor med humoristiske innslag gjorde arrangementet «Gje deg sjølv tid» til ein vellukka kveld.