SØRLEG KRYSSING: Samferdsleminister Jon Georg Dale (t.h.), finansminister Siv Jensen (t.v.) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (i midten) presenterte på Halhjem-Sandvikvåg-ferja i dag at regjeringa går inn for sørleg kryssing av Langenuen. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
SØRLEG KRYSSING: Samferdsleminister Jon Georg Dale (t.h.), finansminister Siv Jensen (t.v.) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (i midten) presenterte på Halhjem-Sandvikvåg-ferja i dag at regjeringa går inn for sørleg kryssing av Langenuen. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Regjeringa går inn for sørleg kryssing

Det blir sørleg kryssing av E39. Det var bodskapen til samferdsleminister Jon Georg Dale på ein pressekonferanse på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg klokka 09.20 i dag torsdag.
Publisert 05.09.2019 kl. 09.47. Oppdatert kl. 11.28.

Saman med statsrådskollegaene Monica Mæland og Siv Jensen kunne han endeleg avsløra at regjeringa går inn for sørleg kryssing av Langenuen, som ein av del Hordfast-prosjektet.

– Me har sett på kva som legg mest til rette for vekst i denne bu- og arbeidsmarknadsregionen, sa Dale då han presenterte siste nytt om E39-traséen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland peika på at dei har lytta til kommunane.

– Me har valt å følgja det som er eit klart fleirtal for lokalt i kommunane. I dag har me stadfesta på statleg plan at me går for søndre kryssing, fordi me meiner det er det beste lokalt, regionalt og nasjonalt, sa Mæland.

Høgre i Sunnhordland og Høgreordførarane i regionen jublar over vedtaket.

– Regjeringa har teke endå eit viktig steg fram mot realisering av ferjefri E39. Vegtrasé frå Ådland bru på Stord til Os er no endeleg fastsett og planarbeidet kan sluttførast. Kommunane i Sunnhordland sitt tydelege ønske om sørleg kryssing av Langenuen er med det høyrt, heiter det i ei pressemelding frå Høgre i Sunnhordland.

– Det er veldig bra at dei har lytta til lokale innspel som er komne i prosessen. Me har heile vegen jobba tett opp mot departementet for å belysa effektane eit slikt traseval vil ha for regionen. Dette betyr mykje for vidare utvikling og vil binda Sunnhordland saman på ein god og effektiv måte, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Liv Kari Eskeland frå Stord representerer Høgre på Stortinget, der ho sit i energi- og miljøkomiteen. Ho er krystallklar.

– Me ligg no i rute til oppstart av sjølve byggjearbeidet allereie i 2022, med ferdigstilling av heile prosjektet i 2027-2028. Dette kjem til å revolusjonera samhandling langs heile vestlandskysten. Det blir ei tid før, og ei tid etter Hordfast. Eg er svært glad for at me står saman om dette viktige prosjektet – det gjer det mykje lettare å føra prosjektet fram gjennom budsjett og stortingsvedtak i tida som kjem.

– Me har jobba med prosjektet i lang tid, og for Sunnhordland er valet av trasé den beste og mest optimale for eit sterkt Sunnhordland, seier Øyvind Kyvik, ordførarkandidat i Stord.

Leif Sverre Enes frå Kvinnherad seier det slik:

– Dette var det beste valet for Kvinnherad, og slik eg ser det vil dette vera fyrste byggjesteg for å få realisert Sunnfast.

Ordførar i Kvinnherad, Peder Sjo Slettebø er samd.

– I dag har me fått ein dobbelt gåvepakke. For det fyrste at Hordfast no er kome eit viktig steg lenger, men like gledeleg er det at Sunnhordlandskommunane no vert kopla tettare saman, og at departementet har sett effektane det kan gje for regionen vår.

Også ordførar i Fitjar, og no fylkestingskandidat Wenche Tislevoll er godt nøgd.

– Me er svært glad for at planarbeidet no har fått si avgjerd med omsyn til trase. Det som no blir viktig er å koma vidare for å få realisera dette viktige prosjektet så snart som mogleg.

Styreleiar Gunnar Bakke i Sunnhordlandsambandet AS er også godt nøgd.

– Regjeringa sitt vedtak i dag om sørleg kryssing vil ha enormt mykje å seia for utvikling av Sunnhordland som region. No blir det opna for ein framtidig ferjefri trasé mellom dei to største kommunane i Sunnhordland, Kvinnherad og Stord, seier Bakke.

– Det vil no vera viktig å ha høgt fokus på at brubygginga blir realisert, legg han til.– I dag heisar me flagget for Vestlandet og regionen vår. Dette prosjektet har næringslivet etterspurt gjennom mange år. Me er glade for å ha ei regjering som lyttar til næringslivet langs kysten sine behov, heiter det i pressemeldinga frå Høgre i Sunnhordland.


NY E39: Dette kartet viser korleis Statens vegvesen har teikna inn vegtraséen for E39 over Tysnes med sørleg kryssing mellom Jektevik og Hodnanes. (Kart: Statens vegvesen)
NY E39: Dette kartet viser korleis Statens vegvesen har teikna inn vegtraséen for E39 over Tysnes med sørleg kryssing mellom Jektevik og Hodnanes. (Kart: Statens vegvesen)

Siste saker Gå til framsida