ORDFØRARKANDIDAT: «Tysnes Senterparti er overtydd om at kunnskapen og erfaringane Arne har tileigna seg, vil gjera han til ein god ordførar for Tysnes», skriv Helge Hauge. (Arkivfoto)
ORDFØRARKANDIDAT: «Tysnes Senterparti er overtydd om at kunnskapen og erfaringane Arne har tileigna seg, vil gjera han til ein god ordførar for Tysnes», skriv Helge Hauge. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Arne Leite – ein god ordførarkandidat

Publisert 06.09.2019 kl. 18.00.

Arne er ny ordførarkandidat for Senterpartiet, og då kan det vera grunn til ein nærmare presentasjon overfor veljarane.

Arne har sete to periodar i kommunestyret. Dei første fire åra representerte han Ap, og no dei siste fire åra Sp, der han også er i formannskapet. Arne har vore tydeleg og ærleg på partiet sine synspunkt desse fire åra.

I Senterpartiet har Arne fått stor tillit, og på sist årsmøte vart han vald til vara til styret i Hordaland Senterparti. I Sp er det korte liner frå grasrota til fylkespartiet og Stortinget. Difor var det ikkje vanskeleg for Arne å få Nils T. Bjørke til Tysnes for å snakka om vindmøller. Her er Sp sitt syn at kommunane skal ha det avgjerande ordet om det skal koma vindturbinar eller ikkje. Heller ikkje Kjersti Toppe var vanskeleg å be då Arne bad ho koma for å drøfta helseberedskap, NAV-kontoret si framtid og frivillig arbeid. Skal ein ordførar nå fram med kommunen sine synspunkt, er det svært viktig at vedkomande opparbeider seg eit stort og godt kontaktnett.

Arne har også brei erfaring frå næringslivet, som er relevant for å kunna arbeida godt som ordførar. Han arbeidde i mange år i eit internasjonalt oljeservicekonsern; dei fleste åra som leiar med personell-, budsjett- og resultatansvar.

I dag er Arne tilsett i eit av verdas største dataselskap, med kundeansvar innan digitalisering for nokre av dei største industriaktørane i Noreg. Mykje av dette vil han få stor bruk for i leiing av kommunen, og ikkje minst i samtalar og forhandlingar med andre aktørar.

Arne har interesse for køyrety og samferdsle. Difor arbeidde han aktivt for å få dåverande leiar i samferdsleutvalet, Nils T. Bjørke og Jon Askeland til Tysnes, for å visa dei farlege strekningar på vegane i kommunen.

Etter at Arne flytta attende til Tysnes i 2006, har han hatt mange tiilitsverv: Styreleiar i Tysnes vassverk og styremedlem i Kulturkyrkja, Tysnes Sokneråd, Tysnesfest og Tysnes Båthamn. Erfaringane frå frivillig arbeid er god ballast som folkevald.

Tysnes Senterparti er overtydd om at kunnskapen og erfaringane Arne har tileigna seg, vil gjera han til ein god ordførar for Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...